strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
ODRA FILM
Sprzedaż nieruchomości – ODRA-FILM
(nieruchomości - budynki usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-04
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż nieruchomości – ODRA-FILM
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej reki
KM:
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

„Odra-Film”, ul. Piłsudskiego 64 a, 50-020 Wrocław, ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej.

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

Prawo własności budynku o pow. użytkowej 1 149 m2 położonego w Wałbrzychu przy ul. gen. Władysława Andersa 181 oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu o powierzchni 0, 1661 ha, oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 95/1, 95/2,95/3, AM-2, Obręb 0014, Biały Kamień nr 14, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi Księgę Wieczystą nr SW1W/00058481/5.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza 481 000 zł.

Wadium w wysokości 48 100 uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 3 listopada 2016 r. na konto Odry-Film w ING Bank Śląski SA O. Wrocław nr 77 1050 1575 1000 0005 0269 7949. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Odry-Film.

Przetarg ustny nieograniczony (licytacja) odbędzie się w siedzibie Odry-Film we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 64a, p. 320 w dniu 4 listopada 2016 r. o godz. 10:00

 

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu (przelewem na konto).

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

1.     Żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

2.     Osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy lub z jej winy podpisanie umowy było niemożliwe.

 

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia, bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni.

Na nabywcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich opłat dotyczących transakcji kupna.

 

Informacji o przetargu udziela p. Czesław Głuszek w dni robocze tel. (71) 79 321 21 w godz. 8:00-15:00. Nieruchomość można oglądać w miejscu jej lokalizacji, po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobą jw.

 

Odra-Film zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Wałbrzych
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone