strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Oławie Andrzej Paluszek Kancelaria Komornicza w Oławie
Niezabudowana działka o pow. 0,0183 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-26
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowana działka o pow. 0,0183 ha
Cena wywoławcza: 11 475,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 189/16
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WR1O/00056233/3 PROWADZONEJ W TRYBIE ART. 10131 KPC

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. (71) 313 00 99, fax (71) 723 46 71) ogłasza, że dnia

 

26 października 2016 r. o godz. 13:30

 

w kancelarii mieszczącej się 55-200 Oława ul. Brzeska 31/5 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiącej działkę nr 111/32 o pow. 0,0183 ha, teren niezabudowany, porośnięty trawą i drzewami, przez który przebiega ogrodzenie wykonane z siatki stalowej rozpięte na słupkach stalowych (nie wyznacza one jednak granic działki); nieruchomość nie posiada przyłączy elementów infrastruktury. W aktualnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wydzielonego obszaru Siechnice w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem 01.TI – teren infrastruktury należącej do dłużnika: (…) położonej: 55-011 Siechnice przy skrzyżowaniu ulic Chabrowej i Osiedlowej dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00039048/4 .

 

Suma oszacowania wynosi 15 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11 475,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest

1 530,00 zł, którą należy wpłacić w kasie kancelarii lub na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA WBT 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920 najpóźniej do dnia 25.10.2016 r. (art. 962 §1 kpc).

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

 

Po zakończeniu licytacji nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu przybicia, gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia jednej piątej ceny, przy czym reszta należności powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego (art. 871 kpc). Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

 

Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

 

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 313 00 99

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Siechnice
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone