strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Paweł Tomczak
Niezabudowana nieruchomość o pow. 997 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-25
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowana nieruchomość o pow. 997 m2
Cena wywoławcza: 126 000,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 826/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Paweł Tomczak – Kancelaria Komornicza – 61-112 Poznań, ul. Zagórze 6A, tel./fax (61) 628 23 89, na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

25 października 2016 r. o godz. 12:00

 

w kancelarii komornika odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

należącej do dłużników: (...),

położonej: Koziegłowy, ul. Lipowa, gmina Czerwonak,

dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1P/00084288/8.

 

Przedmiotem licytacji jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, na którą składa się działka ewidencyjna nr 57/6, o pow. 997 m2. Obszar działki jest niezagospodarowany, ogrodzony z trzech stron i porośnięty roślinnością niską. Grunt uzbrojony w sieć elektryczną, telefoniczną, gazową, wodną, kanalizację sieciową oraz deszczową. Działka o niekorzystnym ukształtowaniu terenu – znaczny spadek terenu w kierunku zachodnim.

 

Cena wywołania wynosi: 63 000,00 zł.

Suma oszacowania wynosi: 126 000,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do terminu licytacji na rachunek bankowy: PKO Bank Polski S.A. O. w Poznaniu 56 1440 1286 0000 0000 1461 2726 (tytułem rękojmi sygn. akt KM 826/14) lub w kancelarii komorniczej - art. 962 § 1 kpc. Rękojmię można złożyć także w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi (art. 953 § 1 pkt 4 kpc).

W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją można zapoznać się z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego wraz z dokumentacją fotograficzną w sekretariacie Kancelarii Komornika w godzinach urzędowania sekretariatu tj. od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

Więcej na: www.komornik-tomczak.pl.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Lipowa
Miasto: Koziegłowy
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone