strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Jeleniej Górze Jerzy Wydro
Niezabudowane działki o pow. 10 885 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-28
Godzina: 08:15:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowane działki o pow. 10 885 m2
Cena wywoławcza: 13 425,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2232/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Jerzy Wydro zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

28 października 2016 r. o godz. 8:15

 

w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Adama Mickiewicza 21 w sali nr 118 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość obejmująca działki gruntu o łącznej powierzchni 10 885 m2 niezabudowane nr ew. 633/1 i 633/2 oraz działkę gruntu nr ew. 633/3 zabudowaną budynkiem mieszkalnym z częścią gospodarczą, położona w Mysłakowicach przy ul. 1 Maja 16, objęta księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze nr JG1J/00001763/1. Właścicielem tej nieruchomości jest dłużnik Tomasz Krupa.

 

Komornik podaje, iż wartość nieruchomości bez obciążeń wynosi kwotę 133 600,00 zł, wartość dożywocia oszacowana jest na kwotę 115 700,00 zł. Wartość nieruchomości będąca podstawą ustalenia ceny wywołania uwzględniająca wartość dożywocia oszacowana jest na kwotę 17 900,00 zł.

Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 13 425,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 1 790,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Jelenia Góra nr 27 1020 2124 0000 8102 0075 4069. Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (75) 764 60 50

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: 1 Maja
Miasto: Mysłakowice
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone