strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl. Bartłomiej Graba
Lokal mieszkalny o pow. 46,80 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-26
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 46,80 m2
Cena wywoławcza: 50 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 787/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

26 października 2016 r. o godz. 11:00

 

w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śl. sala 304 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

Lokal stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Mirsk przy ul. Zdrojowej 20/4.

Lokal mieszkalny nr 4 położony jest na II kondygnacji (ostatniej) dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego, wolnostojącego, wzniesionego w XIX w. w technologii tradycyjnej murowanej z cegły i kamienia. Układ funkcjonalny mieszkania obejmuje dwa pokoje, kuchnię, łazienkę z wc i przedpokój, o łącznej powierzchni użytkowej 46,80 m2. Do lokalu mieszkalnego przynależy piwnica o powierzchni 5,00 m2 i komórka w budynku gospodarczym o powierzchni 7,20 m2. Razem powierzchnia nieruchomości lokalowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi, zgodnie z księgą wieczystą, 59,00 m2. Układ funkcjonalny pomieszczeń jest częściowo rozkładowy, jedynie kuchnia jest przechodnia, trójstronny. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, ogrzewanie lokalne z kominka zamontowanego w pokoju.

Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 175/1000 nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt (działka gruntu 160/23 o łącznej powierzchni 0,1086 ha) oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (KW JG1S/00025215/7)

Lokal stanowiący odrębną nieruchomość stanowi własność dłużnika w całości.

Dla przedmiotowego lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00025216/4.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 67 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 50 250,00 zł.

Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 6 700,00 zł, w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika). Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie zlożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 647 77 99

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Zdrojowa
Miasto: Mirsk
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone