strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Kancelaria Komornicza Tomasz Klucznik
Udziały w nieruchomościach gruntowych
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-24
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Udziały w nieruchomościach gruntowych
Cena wywoławcza: 202 651,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 876/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik Kancelaria Komornicza  zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

24 października 2016 r. o godz. 13:30

 

w sali nr 10 Sądu Rejonowego w Lesku odbędzie się:

 

DRUGA    LICYTACJA

 

ułamkowych części nieruchomości w postaci:

1. udziału 1/2 części działki gruntowej nr 2238/15 o powierzchni 0,1287 ha stanowiącej wg rejestru gruntów tereny przemysłowe wraz z zabudową: jednokondygnacyjnym, budynkiem magazynowo-produkcyjnym, murowanym, niepodpiwniczonym o powierzchni użytkowej 389,50 m2.

2. udziału 1/2 części działki gruntowej nr 2238/25 o powierzchni 0,0049 ha stanowiącej wg rejestru gruntów tereny przemysłowe,

3. udziału 1/2 części działki gruntowej nr 2238/26 o powierzchni 0,1684 ha stanowiącej wg rejestru gruntów tereny przemysłowe wraz z zabudową: jednokondygnacyjnym, budynkiem magazynowo-produkcyjnym, murowanym, niepodpiwniczonym o powierzchni użytkowej 774,00 m2, położonych  w Ustrzykach Dolnych przy ul. Fabrycznej obręb nr 0001, dla których Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych prowadzi księgę wieczystą nr KS2E/00031910/2 wraz z

1) udziałami 1/23 części działek o numerach: 2238/27, 2238/28, 2238/34, 2238/35, 2238/36, 2238/37, 2238/38 oraz  2238/39 o łącznej powierzchni 0,6352 ha, położonych w Ustrzykach Dolnych dla których Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych prowadzi księgę wieczystą nr KS2E/00031908/5 oraz

2) udziałem 1/23 części działki o numerze 2238/40 o powierzchni 0,1387 ha, położonej w Ustrzykach Dolnych, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych prowadzi księgę wieczystą nr KS2E/00034109/5;

stanowiących współwłasność w  dłużnika: Jan Kot, ul. Piastowska 40/3, 38-700 Ustrzyki Dolne. 

Udziały dłużnika w nieruchomości oszacowane są na kwotę: 303 975,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 202 651,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 30 397,50 zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia może być wpłacona na konto kancelarii komornika nr

86 8642 1012 2003 1209 6263 0001.

Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 12:00 do 16:00, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (13) 469 60 94

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Ustrzyki Dolne
Województwo: podkarpackie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone