strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Pruszkowie Sebastian Dulko
Działka zabudowana  o pow. 711,00 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-24
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka zabudowana  o pow. 711,00 m2
Cena wywoławcza: 544 972,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1276/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA1P/00017713/0

w sprawach egzekucyjnych prowadzonych pod wspólną sygnaturą akt Km 1276/15 dotyczy sygn. akt I Co 736/16

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Sebastian Dulko na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 października 2016 r. o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22 w sali nr V, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości (działka ewidencyjna nr 105 z obrębu 24 o powierzchni 711,00 m2 położona przy ul. Focha 8 w Pruszkowie, 05-800 Pruszków opisana jako teren mieszkaniowy B (teren Osiedla Ostoja), zabudowana budynkiem murowanym o powierzchni użytkowej 172,00 m2). położonej w Pruszkowie przy ul. Focha 8, 05-800 Pruszków, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00017713/0 - stanowiącej własność dłużnika: Dorota Natalia Buńko.

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 726.630,00 zł (słownie siedemset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści złotych) zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 544.972,50 zł (słownie: pięćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 72.663,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt trzy złote).

 

Rękojmię należy złożyć na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA O/ Piastów nr 31 1240 6407 1111 0000 5098 3483.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22 w pok. Sekretariacie I Wydziału Cywilnego w godzinach pracy Sekretariatu a także w Kancelarii Komornika Sądowego w każdą środę od godz. 9.00 do godz. 17.00.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Focha
Miasto: Pruszków
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone