strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Krzysztof Olbrich
Działki położone w Krakowie, Dzielnica Podgórze
(nieruchomości - budynki mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-07
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działki położone w Krakowie, Dzielnica Podgórze
Cena wywoławcza: 75 049 442,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1612/14
Opis:

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Krzysztof Olbrich zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

 

 

7 listopada 2016 r. o godz. 14:30

 

 

 

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, sala D-23 odbędzie się:

 

 

 

DRUGA LICYTACJA

 

 

 

nieruchomości oznaczonych jako nieruchomość gruntowa, położona w Krakowie, Dzielnica Podgórze, ul. Orzechowa 11 obręb 44, obejmująca działki o nr 1/109, 1/111 stanowiąca własność dłużnika:

 

 

 

(…)

 

Posiadające założone księgi wieczyste w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego o nr KR1P/00237463/8.

 

 

 

1.    Nieruchomości KW o nr KR1P/00237463/8 działka ew. nr 1/109 oszacowanej na kwotę: 129 900,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100).

 

Nieruchomości KW o nr  KR1P/00237463/8 działka ew. nr 1/111 oszacowanej na kwotę: 112 444 263,00 zł (brutto) (słownie: sto dwanaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy złote 00/100).

 

Nieruchomości KW o nr  KR1P/00237463/8 działki ew. nr 1/109 i 1/111 oszacowane na kwotę: 112 574 163,00 zł (słownie: sto dwanaście milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt trzy złote 00/100).

 

2.    Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania nieruchomości KW o nr KR1P/00237463/8 działki  ew. nr 1/109 oraz 1/111, tj. kwotę 75 049 442,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów czterdzieści dziewięć  tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote 00/100).

 

3.    Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości KR1P/00237463/8 działki  ew. nr 1/109 oraz 1/111, tj. kwotę: 11 257 416,30 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta szesnaście złotych 30/100).

 

 

 

 

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości zgodnie z art. 962  § 1 kpc najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację wyłącznie przelewem na konto komornika:

 

21 8619 0006 0030 0025 8010 0001

 

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala,

 

podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Nieruchomość można oglądać w dniu 31.10.2016 r. o godz. 9:30-10:30, a elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

 

 

Uwaga: Ze względu na wysokość kwoty rękojmi uprasza się o dokonanie wpłaty przelewem tak aby kwota została zaksięgowana na rachunku bankowym komornika sądowego najpóźniej w dniu licytacji (art. 115 kc).

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Pl. Powstania Warszawskiego
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone