strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W RZESZOWIE ZBIGNIEW GOŁĘBIOWSKI
Udział 1/8 w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz budynku  
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-28
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Udział 1/8 w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz budynku  
Cena wywoławcza: 30 172,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 38/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Zbigniew Gołębiowski Kancelaria Komornicza w Rzeszowie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

28 października 2016 roku o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie przy ul. Kustronia 4, sala nr 19 odbędzie się :

 

PIERWSZA  LICYTACJA

 

udziału w 1/8 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Rzeszowie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 18/8 nr księgi wieczystej: RZ1Z/00100786/0 prowadzonej przez VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie. Udział w 1/8 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz budynku stanowiącego odrębną nieruchomość oszacowany jest na kwotę: 40 230,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania tj. kwotę 30 172,50 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 4 023,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika:

PKO BP SA II Oddział w Rzeszowie nr 59 1020 4405 0000 2802 0508 5883

lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Na poleceniu przelewu należy podać nr KMP 4/15 oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Rękojmię można również wpłacić w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Rzeszowie przy ul. Hetmańska 7/6 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

                                                                   

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (17) 859 31 04

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Obrońców Poczty Gdańskiej
Miasto: Rzeszów
Województwo: podkarpackie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone