strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl. Małgorzata Powalska-Graba
Zabudowane działki w Krzewie Wielkim
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-26
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowane działki w Krzewie Wielkim
Cena wywoławcza: 25 050,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 17/05
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

26 października 2016 r. o godz. 14:00

 

w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śl. sala 304 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Krzewie Wielkie, gm. Gryfów Śląski i opisana jest jako działki ewidencyjne nr 192/1, 199/7, 218/11.

Działka nr 192/1 o powierzchni użytkowej 0,24 ha (PsIV), nie użytkowana rolniczo, porośnięta trawą i drobnym drzewostanem, działka nr 199/7 o powierzchni użytkowej 0,08 ha (w tym 0,02 ha PsIV, 0,06 ha RIVb), nieużytkowana rolniczo, porośnięta trawą i drobnym drzewostanem, działka 218/11 o powierzchni 0,18 ha (RIVa), położona jest poza strefą zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej, w odległości ok. 500 m od zabudowań, według ewidencji gruntów są to grunty orne (RIVa).

Przeznaczenie działek według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:

-        działka nr 192/1-strefa zabudowy mieszkalno-zagrodowej,

-        działka nr 199/7 oraz 218/11- tereny rolne.

Przedmiotowe nieruchomości znajdują się na obszarze, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działki nie przylegają do siebie.

Nieruchomość w niej opisana stanowi własność dłużnika w całości.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00015386/3.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 33 400,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 25 050,00 zł.

Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj. 3 340,00 zł, w gotówce w Kancelarii do godz. 13:00 lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg(liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika). Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 647 77 99

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Krzewie Wielkie
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone