strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Izba Skarbowa we Wrocławiu
Niezabudowana nieruchomość o pow. 10 530 m2 – Urząd Skarbowy w Kłodzku
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-31
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowana nieruchomość o pow. 10 530 m2 – Urząd Skarbowy w Kłodzku
Cena wywoławcza: 819 672,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kłodzku na podstawie art. 110 w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2016 r. Poz. 599) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

31 października 2016 r. o godz. 12:00

 

w Urzędzie Skarbowym w Kłodzku ul. Walasiewiczówny 1, w pokoju nr 204 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

niezabudowanej o łącznej powierzchni 10 530 m2, działki nr 558/2, 559/4, 560/2 (AM-1), położonej w Kudowie Zdrój, obręb Słone, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą SW1K/00070233/2.

 Nieruchomość jest położona w rejonie przejścia granicznego Kudowa Zdrój – Słone, jest nieogrodzona i nieuzbrojona w przyłącza techniczne. W bliskim sąsiedztwie nieruchomości inne działki posiadają uzbrojenie w sieci podstawowe.

 

Oszacowana wartość nieruchomości wynosi 1 170 960,00 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych). Wartość oszacowania nieruchomości zawiera podatek od towarów i usług w wysokości 23%. Cena wywoławcza wynosi 70% oszacowanej wartości nieruchomości, tj. 819 672,00 zł (osiemset dziewiętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote).

Licytant przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium wynoszące jedną dziesiątą części oszacowanej wartości nieruchomości, tj. w wysokości 117 096,00 zł.

Wadium składa się w gotówce lub w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kłodzku. Wadium w gotówce należy złożyć poborcy skarbowemu na godzinę przed rozpoczęciem licytacji. Wadium można także wpłacić na rachunek bankowy: 40 1010 1674 0020 7513 9120 0000, podając w tytule wpłaty „wadium SW1K/00070233/2” – skuteczna wpłata wadium nastąpi w dniu uznania rachunku organu egzekucyjnego.

 

Informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać pod numerem telefonu (74) 647 43 34.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kudowa Zdrój
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone