strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Korporacja Budowlana BUDMAX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości, zorganizowanych części przedsiębiorstwa
(nieruchomości - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-20
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości, zorganizowanych części przedsiębiorstwa
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej reki
KM:
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Syndyk Masy Upadłości

Korporacji Budowlanej BUDMAX Sp. z o.o.

w upadłości likwidacyjnej w Polkowicach

 

ogłasza przetarg w dniu 20.10.2016 r. o godz. 10:00

na sprzedaż z wolnej ręki

na podstawie art. 323 i art. 326 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze:

zorganizowanej części przedsiębiorstwa:

Oddział w Grudziądzu (były Zakład Warma Grudziądz) ul. Lotnicza 21, 86-300 Grudziądz

wchodzącej w skład przedsiębiorstwa: Korporacja Budowlana Budmax Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Polkowicach.

 

Oferty należy składać wyłącznie w formie pisemnej, w terminie do dnia 19.10.2016 r. do godz. 15.00, osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie siedziby upadłego przy ul. Działkowej 2 w Polkowicach, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „OFERTA NA PRZETARG W DNIU 20.10.2016 r.) – liczy się data fizycznego wpływu oferty.

Wadium w wys. 60 450,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) należy wpłacić na konto spółki nr 98 1020 5226 0000 6102 0309 9355 w Banku PKO BP SA do dnia 19.10.2016 r. – liczy się data wpływu środków na konto.

Regulamin przetargu wraz z wykazem majątku oraz opisem przedmiotu przetargu znajduje się na stronie internetowej www.budmax.info. Regulamin ten nie ma zastosowania w częściach w jakich dotyczy innych, niż Oddział w Grudziądzu (były Zakład Warma Grudziądz), składników majątkowych masy.

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 661 940 523 oraz 661 940 410 lub osobiście w siedzibie spółki, przy ul. Działkowej 2 w Polkowicach, w dni robocze w godzinach od 8:30 do 15:30.

Nieruchomości i ruchomości wchodzące w skład sprzedawanego Oddziału w Grudziądzu (były Zakład Warma) ul. Lotnicza 21, 86-300 Grudziądz można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

 

Oferty niespełniające warunków przetargu opisanych w Regulaminie Przetargu nie będą rozpatrywane.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Polkowice, Grudziądz
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone