strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Oświęcimiu Tomasz Paszek
Nieruchomości gruntowe o pow.całkowitej1,3256 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-03
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości gruntowe o pow.całkowitej1,3256 ha
Cena wywoławcza: 107 200,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2053/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Tomasz Paszek Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

 

3 listopada 2016 r. o godz. 11:00

 

w sali nr 206 Sądu Rejonowego w Oświęcimiu odbędzie się:

 

DRUGA    LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Poręba Wielka, przy ul.  Wąskiej i Stawowej, posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Wydziale V Ksiąg Wieczystych pod nr KW KR1E/00020167/8,

opisanej jako:  nieruchomość gruntowa - działki o nr 729, 732/2, 732/7, 732/3, 733/2, 738/2, 1176, 1177 położone w miejscowości Poręba Wielka o pow. całkowitej 1,3256 ha. Działki 729, 732/2, 732/7, 732/3, 1176, 1177 zabudowane budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 78 m2, dz. nr 733/2, 738/2- niezabudowane z plantacją truskawek, sposób korzystania: gospodarstwo rolne wraz z zabudowaniami oraz grunty rolne zabudowane; Widoczny na mapach budynek mieszkalny nr 9 ( posadowiony na działce 732/2) nie istnieje w terenie od około 20 lat. Na działce nr 732/3 posadowiony budynek gospodarczy - stodoła murowano-drewniana o pow. zab. 78 m2, pow. użytkowa 63,90 m2 (wg obmiaru w świetle ścian) + 16 m2 - drewniana szopka przy budynku. Działki nr 733/2 i 738/2 o łącznej pow. 0,5582 ha - niezabudowane, z plantacją truskawek na pow. ok. 0,3500 ha, truskawki posadzone w lipcu 2015. Teren ogrodzony, płaski. Dostęp - po drogach gruntowych - bez wpisanej do KW służebności drogi. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, działki 732/7, 1176, 1177, 729, 732/3 znajdują się w terenach oznaczonych MZ - obszary zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej, a działki 738/2, 733/2 w terenach RPn - obszary rolne, stanowiącej własność dłużnika: (…).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 160 800,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 107 200,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 16 080,00 zł najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji (decyduje data wpływu ww. kwoty na konto komornika). Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wąska i Stawowa
Miasto: Poręba Wielka
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone