strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tarnowie Andrzej Czosnyka
Działka o pow. 0,52 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-25
Godzina: 11:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,52 ha
Cena wywoławcza: 15 404,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 454/16
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

25 października 2016 r. o godz. 11:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziału wynoszącego 1/2 część nieruchomości opisanej jako działka nr 240
o pow. 0,52 ha - gruntowa niezabudowana
, położonej w miejscowości Więckowice, gm. Wojnicz, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr TR1T/00115635/5.

Ww. udział w nieruchomości stanowi własność dłużnika: (…).

Ww. udział wynoszący 1/2 część nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 23 106,00 zł (dwadzieścia trzy tysiące sto sześć złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę:
15 404,00 zł (piętnaście tysięcy czterysta cztery złote).

 

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię
w wysokości 10% ceny oszacowania udziału w nieruchomości na rachunek bankowy komornika:

nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank S.A.

lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy
ul. Tuchowskiej 20. Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać udział w nieruchomości, którego dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomość tę można oglądać w dniu 18.10.2016 r. oraz 20.10.2016 r. w godz. od 10:00 do 11:00, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu
w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

 

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (14) 627 56 68

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Więckowice
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone