strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Oświęcimiu Waldemar Gajkowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu
Zabudowana nieruchomość o pow. 0,0805 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-18
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość o pow. 0,0805 ha
Cena wywoławcza: 20 733,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1427/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Waldemar Gajkowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu zawiadamia na podstawie art. 10136 §1 kpc w związku z art. 953 kpc, że w dniu

 

18 października 2016 r. o godz. 15:00

 

w Kancelarii Komorniczej w Oświęcimiu, pl. Kościuszki 14, 32-600 Oświęcim, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Osiek, stanowiącej własność dłużnika:

(…) – udział 1/2, (…) – udział 1/2,

posiadającej założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Kętach Sądu Rejonowego w Oświęcimiu nr KR2E/00036712/6, oznaczonej jako: nieruchomość gruntowa, opisanej jako - nieruchomość gruntowa położona w Osieku, gmina Osiek, powiat oświęcimski, obejmująca działkę nr 1540/31 o pow. 0,0805 ha. Działka
o kształcie regularnym, foremnym, niezabudowana, nieogrodzona, nieuzbrojona. Położona w II linii zabudowy do ul. Starowiejskiej. Dostęp do działki pośredni z drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej - ul. Starowiejskiej oraz bezpośredni poprzez służebność przechodu i przejazdu po działkach przylegających (nr 1534/15 od strony wschodniej i 1540/32 od strony południowej – przylegających do działki 3942/9
ul. Starowiejska) – drogą gruntową, nieutwardzoną na odległości ok 60 m. Teren
o niewielkim nachyleniu stoku w kierunku północno-wschodnim. Brak uzbrojenia na działce, uzbrojenie podstawowe w ul. Starowiejskiej, w odległości 60 m. Zgodnie
z MPZP działka położona w całości a terenach MM52 - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. Otoczenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i zagrodowej przyulicznej, terenów pól uprawnych, stawów, łąk nieużytków. Działka użytkowana rolniczo.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 27 644,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 20 733,00 zł (3/4 ceny oszacowania).

Wysokość rękojmi wynosi: 2 764,40 zł (10% ceny oszacowania nieruchomości).

 

Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę, obowiązana jest zapłacić natychmiast 1/5 wylicytowanej ceny, nie mniej jednak niż 500 zł. Brak wpłaty spowoduje niezwłoczne wznowienie licytacji. Reszta wylicytowanej ceny powinna być dopłacona do godziny 12:00 dnia następnego – w razie braku dopłaty licytacja będzie wyznaczona ponownie.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Dodatkowe informacje pod nr tel. (33) 845 14 83

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Osiek
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone