strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Beata Pierzak
Lokal mieszkalny o pow. 49,50 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-04
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 49,50 m2
Cena wywoławcza: 104 314,20
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 683/16
Opis:

 


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ  LICYTACJI   

OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Beata Pierzak na podstawie art. 953 kpc, art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

4 listopada 2016 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach mającego siedzibę przy Warszawskiej 44 w sali nr XXVII, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Kielcach przy ul. Źródłowej 17A/26 o powierzchni użytkowej 49,50 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w postaci piwnicy o powierzchni użytkowej 3,44 m2, dla którego nie ma urządzonej księgi wieczystej wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej (adres spółdzielni: 25-344 Kielce ul. Kujawska 26).

Suma oszacowania wynosi 139 085,60 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 104 314,20 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 13 908,56 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

ING Bank Śląski SA 69 1050 1416 1000 0092 1135 3983

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Źródłowa
Miasto: Kielce
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone