strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk Kancelaria Komornicza w Bielsku Podlaskim
Nieruchomości
(nieruchomości - budynki usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-27
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości
Cena wywoławcza: 6 733,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 788/13
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk (tel. (85) 730 45 99) ogłasza, że dnia 27 października 2016 r. w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim mającego siedzibę przy ulicy 3 Maja 7, odbędą się następujące licytacje nieruchomości:

 

godz. 9:30

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości rolnej położonej w obrębie gruntów miejscowości Mielnik, oznaczonej jako działka nr 7194 o pow. 1 0860 ha, działka nr 5111 o pow. 0,4000 ha, dla której X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach, prowadzi księgę wieczystą o nr KW BI3P/00020267/1.

Działka nr 7194 o pow. 1,0860 ha.

Suma oszacowania wynosi 41 509,00 zł,

cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 31 131,75 zł.

Rękojmia 4 150,90 zł.

 

Działka nr 5111 o pow. 0,40 ha.

Suma oszacowania wynosi 8 978,00 zł,

cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 733,50 zł.

Rękojmia  897,80 zł.

 

godz. 10:00

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie 0009 Lipiny, oznaczonej  jako działka o nr geodezyjnym 670/10 o pow. 0,0864 ha, posiadającej założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Hajnówce nr  KW BI2P/00024549/3.

Suma oszacowania wynosi 48 384,00 zł,

cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36 288,00 zł.

Rękojmia 4 838,40 zł.

godz. 10:30

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w obrębie gruntów miejscowości Trześcianka, oznaczonej jako działki nr 831/3, 853/1 o łącznej pow. 2,1800 ha, dla której IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Hajnówce prowadzi księgę wieczystą o nr  BI2P/00009536/8.

Działka nr 831/3 o pow. 0,9053 ha.

Suma oszacowania wynosi 14 258,00 zł,

cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 9 505,33 zł.

Rękojmia 1 425,80 zł.

 

Działka nr 853/1 o pow. 1,2700 ha.

Suma oszacowania wynosi 19 583,00 zł,

cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 13 055,33 zł.

Rękojmia 1 958,30 zł.

 

 

godz. 11:00

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości rolnej zabudowanej, położonej w obrębie gruntów miejscowości Żurobice, oznaczonej jako działka nr 262/4 i 262/3, o łącznej pow. 4,62 ha. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach KW BI3P/00003096/6.

Działka nr 262/3 o pow. 0,30 ha.

Suma oszacowania wynosi 6 002,00 zł,  

cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowanej i wynosi 4 001,33 zł.

Rękojmia  600,20 zł.

 

Działka nr 262/4 o pow. 4,32 ha.

Suma oszacowana wynosi 2 232 979,00 zł,

cena wywołania jest równa 2/3 suma oszacowania i wynosi 1 488 652,67 zł.

Rękojmia 223 297,90 zł.

 

 

godz. 11:30

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

 

nieruchomości rolnej, niezabudowanej położonej w obrębie gruntów miejscowości Zalesie gmina Nurzec Stacja, oznaczonej jako działka o nr geodezyjnym 114/1 o pow. 4,51 ha, posiadającej założona księgę wieczystą w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach nr KW BI3P/00002032/3.

Suma oszacowania wynosi 71 465,00 zł,

cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 53 598,75 zł.

Rękojmia 7 146,50 zł.

 

Licytant przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania na rachunek bankowy komornika

Bank PEKAO SA 30 1240 5253 1111 0000 5710 9789

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Bielsk Podlaski, Babia Góra, Hajnówka, Gredele, Kleszcze
Województwo: podlaskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone