strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk Kancelaria Komornicza w Bielsku Podlaskim
Nieruchomość zabudowana budynkiem produkcyjno-magazynowym
(nieruchomości - budynki usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-25
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana budynkiem produkcyjno-magazynowym
Cena wywoławcza: 6 198,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1000/15
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk (tel. (85) 730 45 99) ogłasza, że dnia 25 października 2016 r. w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim mającego siedzibę przy ulicy 3 Maja 7, odbędą się następujące licytacje nieruchomości:

 

godz. 11:00

 

DRUGA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego położonego w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 21/21 o pow. 36,01 m2 składającego się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki. Lokal nie posiada założonej księgi wieczystej.

Suma oszacowania wynosi 100 468,00 zł,

cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 66 978,67 zł.

Rękojmia 10 046,80 zł.

godz. 11:30

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonej w obrębie 0003 Gredele, oznaczonej  jako działka o nr geodezyjnym 74/16 o pow. 2,8147 ha, posiadającej założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim nr  BI1P/00057312/6.

Suma oszacowania wynosi 44 621,00 zł,

cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 29 747,33 zł.

Rękojmia 4 462,10 zł.

godz. 12:00

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 3 Bielsk Podlaski, ul. Wrzosowa, oznaczonej jako działka nr 3543/22 o pow. 0,0145 ha.

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim nr  BI1P/00094243/2.

Suma oszacowania wynosi 8 265,00 zł,

cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 198,75 zł.

Rękojmia 826,50 zł.

 

godz. 12:30

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie 0005 Kleszczele oznaczonej jako działki nr 563/1, 563/2 i 4152 o łącznej pow. 2,0205 ha, posiadającej założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Hajnówce nr BI2P/00009855/0.

Działka nr 563/1 o pow. 0,5906 ha.

Suma oszacowania wynosi 10 838,00 zł,  

cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowanej i wynosi 7 225,33 zł.

Rękojmia 1 083,80 zł.

Działka nr 563/2 o pow. 0,7761 ha.

Suma oszacowana wynosi 14 227,00 zł,

cena wywołania jest równa 2/3 suma oszacowania i wynosi 9 484,67 zł.

Rękojmia 1 422,70 zł.

Działka nr 4152 o pow. 0,6538 ha.

Suma oszacowania wynosi 11 406,00 zł,

cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 7 604,00 zł.

Rękojmia 1 140,60 zł.

 

godz. 13:00

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

 

zabudowanej nieruchomości gruntowej (rolno-leśnej), położonej w obrębie gruntów miejscowości Babia Góra, oznaczonej jako działki nr: 144, 293, 300 o łącznej pow. 1,4088 ha, posiadającej założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Hajnówce nr BI2P/00006981/1.

Działka nr 144 o pow. 0,24 ha.

Suma oszacowania wynosi 20 975,00 zł,

cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 15 731,25 zł.

Rękojmia 2 097,50 zł.

Działka nr 293 o pow. 0,6688 ha.

Suma oszacowania wynosi 10 893,00 zł,

cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8 169,75 zł.

Rękojmia 1 089,30 zł.

Działka nr 300 o pow. 0,50 ha.

Suma oszacowania wynosi 9 831,00 zł,

cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7 373,25 zł.

Rękojmia 983,10 zł.

godz. 13:30

 

PIERWSZA LICYTACJA

prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr geodezyjnym 3080 o pow. 0,0926 ha, położonej w Hajnówce ul. Letnia 21 oraz odrębne prawo własności budynku mieszkalnego wraz z urządzeniami, zlokalizowanego na podmiotowej działce.

Właścicielem gruntu jest Gmina Miejska w Hajnówce a dłużnicy są użytkownikami wieczystymi do dnia 2103.08.02 i właścicielami budynku mieszkalnego z urządzeniami po 1/2 części  każdego z nich.

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Hajnówce nr BI2P/00027186/1.

Suma oszacowania wynosi 412 952,00 zł,

cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowani i wynosi 309 714,00 zł.

Rękojmia 41 295,20 zł.

 

Licytant przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania na rachunek bankowy komornika

Bank PEKAO SA 30 1240 5253 1111 0000 5710 9789

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Bielsk Podlaski, Babia Góra, Hajnówka, Gredele, Kleszcze
Województwo: podlaskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone