strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka
Zabudowana nieruchomość o pow. 150 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-26
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość o pow. 150 m2
Cena wywoławcza: 499 206,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 63/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka Kancelaria Komornicza w Świnoujściu, tel. (91) 321 21 24 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

26 października 2016 r. o godz. 11:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Świnoujściu sala 100 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

Prawo własności do nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej, oznaczonych numerem ewidencyjnym 210, obręb 21 Międzyzdroje o powierzchni 150 m2 oraz numerem ewidencyjnym 209/2, obręb 21 Międzyzdroje o powierzchni 5 m2 znajdujących się w miejscowości Międzyzdroje przy ulicy Ustronie Leśne 29, gmina Międzyzdroje, powiat Kamień Pomorski, województwo zachodniopomorskie. Nieruchomości tworzą zorganizowaną całość gospodarczą. Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta SZ1W/00013073/1 przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Teren działki oznaczonej nr 210 i 209/2 ma kształt regularny, wydłużony, zbliżony do prostokąta. Konfiguracja terenu płaska. Na działkach znajduje się budynek mieszkalny, wybudowany w technologii tradycyjnej w roku 2000. Jest to budynek w zabudowie bliźniaczej, podpiwniczony, II piętrowy + użytkowe poddasze. Budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 236,95 m2 (vide księga wieczysta). Stan techniczny budynku określono jako dobry.

Program użytkowy:

-         na poziom piwnicy składają się pomieszczenia gospodarcze;

-         na poziom piętra składają się: korytarz, kuchnia, 2 pokoje, WC;

-         na poziom I piętra składają się: 3 pokoje, 2 łazienki, korytarz;

-         na poziom II piętra składają się: 3 pokoje, 2 łazienki, korytarz;

-         na poziom użytkowego poddasza składają się: 2 pokoje, 2 łazienki.

Nieruchomość częściowo ogrodzona, teren zaniedbany.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 665 608,00 zł.

I Cena wywołania wynosi: 499 206,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 66 560,80 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 25 października 2016 roku w gotówce w kancelarii komornika w Świnoujściu przy ul. Armii Krajowej 12/307 lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi oraz w papierach wartościowych, w formie blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym z upoważnieniem komornika do podjęcia kwoty określonej wysokością rękojmi bądź na rachunek bankowy Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 96 1240 3927 1111 0010 4529 0625.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

W przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Ustronie Leśne
Miasto: Międzyzdroje
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone