strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Mirosław Markow
Zabudowana działka o pow. 386 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-16
Godzina: 12:40:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana działka o pow. 386 m2
Cena wywoławcza: 615 400,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2210/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Mirosław Markow zawiadamia, że w dniu

 

16 listopada 2016 r. o godz. 12:40

 

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydziale VI Cywilnym w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 w sali nr K-123 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: prawo użytkowania wieczystego (do dnia 4.11.2076 r.) nieruchomości gruntowej, położonej w Krakowie-Śródmieściu przy ul. Powstańców 81, składającej się z działek ewidencyjnych nr 59 oraz 60, o pow. 386 m2 – zabudowanej budynkiem produkcyjno-usługowym z częścią mieszkalną o łącznej pow. 298 m2, stanowiącym przedmiot odrębnej własności. Nieruchomość objęta jest prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych w Krakowie księgą wieczystą nr KR1P/00081560/9 w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego KM: 1996/09, 2210/11, 597/14, 235/12, 1294/14, 1311/14, 1312/14, 1729/14, 601/15, 1045/15, 1044/15.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 923 100,00 zł. Cena wywoławcza wynosi: 615 400,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 92 310,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia może być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, na rachunek bankowy komornika 76 8619 0006 0030 0025 8094 0001 Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce F 1 Kraków O. Kraków albo w kasie Kancelarii Komornika. Nieruchomość tą można oglądać w dniu 7 listopada 2016 r. o godz. 10:00-10:00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, przy ul. Grzegórzeckiej 102/10 w Krakowie (tel. nr (12) 414 33 64). Akta egzekucyjne na sześć dni przed terminem licytacji będą przekazane do Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział VI Cywilny. Wobec powyższego akta będzie można przeglądać w ww. wydziale Sądu. Wyciąg z operatu zamieszczony jest na stronie www.markow.pl w zakładce „licytacje”.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Powstańców
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone