strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Oławie Andrzej Paluszek Kancelaria Komornicza w Oławie
Zorganizowane przedsiębiorstwo obejmujące: działkę o pow. 0,1440 ha oraz0,0801 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-24
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Zorganizowane przedsiębiorstwo obejmujące: działkę o pow. 0,1440 ha oraz0,0801 ha
Cena wywoławcza: 476 266,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2257/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. (71) 313 00 99, fax (71) 723 46 71) ogłasza, że dnia

 

24 października 2016 r. o godz. 14:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę przy ul. 11 Listopada 12 w sali nr 11, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej zorganizowane przedsiębiorstwo obejmujące: działkę nr 491/20 o pow. 0,1440 ha zabudowaną budynkiem warsztatu stolarskiego,

należącej do dłużnika: (…),

położonej: 55-200 Oława, ul. Stalowa 4, Godzikowice,

dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00017210/1,

oraz działkę nr 491/31 o pow. 0,0801 ha zabudowaną budynkiem dwuczłonowym obejmującym parterową część handlowo-usługową oraz piętrową magazynowo-biurową do którego dobudowana jest wiata stalowa (69,44 m2) pełniąca funkcję magazynowo-składową,

należącej do dłużnika: (…),

położonej: 55-200 Oława, ul. Stalowa 3, Godzikowice,

dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00014397/4.

Zabudowania części produkcyjnej, handlowej i biurowej (o całkowitej pow. 360 m2) znajdują się w granicach dwóch ww. działek o nr 491/20 oraz 491/31 (am-2) i tworzą funkcjonalną całość.

Zasadnicza część budynku warsztatu stolarskiego posadowiona jest w granicach działki nr 491/20, lecz część zachodnia zlokalizowana jest w granicach działki nr 491/31. Warsztat wyposażony jest jedynie w instalację elektryczną 230V + 400V, lecz nie posiada własnego licznika, a elektryczność jest doprowadzana z nieruchomości sąsiedniej KW WR1O/00014397/4. W granicach działki nr 491/20 brak jest zaplecza socjalno-biurowego.

 

Suma oszacowania zorganizowanego przedsiębiorstwa obejmującego: działkę nr 491/10 KW WR1O/00017210/1 oraz działkę nr 491/31 KW WR1O/00014397/4 wynosi 714 400,00, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 476 266,67.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 71 440,00.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić w kasie kancelarii lub na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA WBT 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 313 00 99

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Stalowa
Miasto: Godzikowice
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone