strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Środzie Śląskiej Andrzej Pokora
Niezabudowana działka o pow. 5 100 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-27
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowana działka o pow. 5 100 m2
Cena wywoławcza: 180 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1680/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Andrzej Pokora na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

27 października 2016 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. Św. Andrzeja 3 w sali nr 103, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

położonej w miejscowości Pisarzowice przy ul. Wrocławskiej 17, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1S/00023244/6, stanowiącej własność dłużników (…) na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

Nieruchomość jest niezabudowana i stanowi działkę budowlaną oraz 2 działki rolne. Oznaczone są one w ewidencji gruntów odpowiednio jako działki numer 116, 140 i 141, arkusz mapy 1, obręb 0017 Pisarzowice, jednostka ewidencyjna 021803_2 Miękinia, powiat średzki. Działka budowlana nie ma dostępu do drogi publicznej. Względem ulicy jest w drugiej linii zabudowy. Dojazd do działek rolnych możliwy jest drogami gruntowymi. W pobliżu działki budowlanej są sieci: wodociągowa i energetyczna. Działka budowlana ma łączną powierzchnię 5 100 m2. Około 2 025 m2 powierzchni działki budowlanej stanowi zieleń łęgowa i śródpolna. Na działce rolnej numer 140 znajdują się grunty orne klasy RIVa o powierzchni 0,71 ha, RV o powierzchni 0,22 ha oraz łąki trwałe klasy ŁIV o powierzchni 0,52 ha. Łączna powierzchnia działki nr 140 wynosi 1,45 ha. Na działce rolnej numer 141 znajdują się grunty orne klasy RIVa o powierzchni 1,23 ha oraz RV o powierzchni 0,23 ha. Łączna powierzchnia działki numer 141 wynosi 1,46 ha. Teren, na którym znajduje się nieruchomość nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obowiązuje „Studium uwarunkować i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miękinia” zatwierdzone uchwałą nr XLV/460/14 Rady Gminy Miękinia z dnia 30.06.2014r. Działka budowlana znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej a dwie działki rolne na terenach rolniczych z zakazem zabudowy.

 

Suma oszacowania wynosi 241 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 180 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 100,00 zł. Rękojmię należy wpłacić na konto komornika w PKO BP S.A. o numerze 21 1020 5242 0000 2502 0261 9229 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia może być złożona również w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w siedzibie kancelarii komornika.

 

Szczegółowe informacje pod nr tel. (71) 396 67 29

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wrocławska
Miasto: Pisarzowice
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone