strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kędzierzynie-Koźlu Krzysztof Gronek Kancelaria Komornicza w Kędzierzynie-Koźlu
Działka o pow. 0,2291 ha
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-08
Godzina: 09:45:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,2291 ha
Cena wywoławcza: 51 660,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1935/15
Opis:

                  

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

KW OP1K/00068406/1 (I Co 1876/15)

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu Krzysztof Gronek (tel. (77) 482 46 39)  na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

 

8 listopada 2016 r. o godz. 9:45

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu mającego siedzibę przy ul. Żeromskiego 5 w sali nr 215, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Przedmiotem licytacji jest prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 602/528 a.m. 5 do dnia 5.12.2089 r., obręb ewid. 0063 Blachownia o pow. użyt. 0,2291 ha, niezabudowanej, w kształcie zbliżonym do kwadratu o pow. 0,2291 ha, położonej w Kędzierzynie Koźlu. Dla przedmiotowego prawa prowadzona jest księga wieczysta o nr KW OP1K/00068406/1 przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu V Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Suma oszacowania wynosi 56 000,00 zł + 12 880,00 zł (23%  VAT), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 51 660,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 6 888,00 zł na konto Komornika:

 

PKO BP SA Kędzierzyn-Koźle 76 1020 3714 0000 4302 0080 2454

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, bądź wpłacić w gotówce w kasie kancelarii Komornika lub w kasie Sądu. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kędzierzyn-Koźle
Województwo: opolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone