strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kędzierzynie-Koźlu Krzysztof Gronek Kancelaria Komornicza w Kędzierzynie-Koźlu
Działki, prawo własności budynków i budowli, Kędzierzyn-Koźle
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-21
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki, prawo własności budynków i budowli, Kędzierzyn-Koźle
Cena wywoławcza: 1 023 269,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 3488/12
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

KW OP1K/00046319/4 (I Co 1017/15)

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu Krzysztof Gronek (tel. (77) 482 46 39)  na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

 

21 listopada 2016 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu mającego siedzibę przy ul. Żeromskiego 5 w sali nr 115, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość, tj. prawo użytkowania wieczystego do dn. 5.12.2089 r. działki gruntu nr 239/1 o pow. 0,2952 ha, działka nr 251/1 o pow. 0,6260 ha, działka nr 272/4 o pow. 0,3714 ha arkusz mapy 6 oraz prawo o własności budynków i budowli stanowiących odrębną nieruchomość w postaci budynków o charakterze produkcyjno-magazynowym z zapleczem biurowo-socjalnym w Kędzierzynie-Koźlu na terenie kompleksu przemysłowego „ZAK S.A.” obręb ewidencyjny 1044 Azoty, gmina Kędzierzyn-Koźle, powiat kędzierzyńsko-kozielski. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa ma założoną księgę wieczystą KW nr OP1K/00046319/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu.

 

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 1 534 904,00 zł (cena zawiera podatek VAT 23%), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 023 269,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 153 490,40 zł na konto Komornika:

PKO BP SA Kędzierzyn-Koźle 76 1020 3714 0000 4302 0080 2454

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg bądź wpłacić w gotówce w kasie kancelarii Komornika lub w kasie Sądu. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kędzierzyn-Koźle
Województwo: opolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone