strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Głogowie Robert Bury
Lokal mieszkalny o pow. 63,46 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-09
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 63,46 m2
Cena wywoławcza: 161 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 4203/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Robert Bury zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

9 listopada 2016 r. o godz. 9:30

 

w sali nr 113 w Wydziale Cywilnym przy Sądzie Rejonowym w Głogowie, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Głogów, ul. Garncarska 36A, stanowiącej własność dłużnika (…), opisanej jako lokal stanowiący odrębną nieruchomość z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego działki gruntowej nr 13/3 obręb 7 „Stare Miasto”, składającej się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, mieszczącej się na IV piętrze budynku + poddasze łącznie 63,46 m2. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Głogowie nr LE1G/00065755/1.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 215 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 161 250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię (art. 962 § 1 kpc) w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 21 500,00 zł, najpóźniej na dzień przed licytacją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Głogowie, ul. Rynek 45/2-3 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika w

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

70 1020 3017 0000 2302 0160 0543.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (76) 727 26 20

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Garncarska
Miasto: Głogów
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone