strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Jeleniej Górze Jerzy Wydro
Działka gruntowa niezabudowana o pow. 1,0455 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-15
Godzina: 08:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka gruntowa niezabudowana o pow. 1,0455 ha
Cena wywoławcza: 53 466,70
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 614/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Jerzy Wydro zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

15 listopada 2016 r. o godz. 8:30

 

w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Adama Mickiewicza 21 w sali nr 121 odbędzie się

 

DRUGA  LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 4 i 5/6 obręb 0061 o łącznej powierzchni 1,0455 ha położona w Jeleniej Górze (od 100 m od głównego traktu dzielnicy Maciejowa), objęta księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze nr JG1J/00075215/4. Właścicielem tej nieruchomości jest dłużnik (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 80 200,00 zł.

Cena wywołania wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 53 466,70 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 8 020,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w:

PKO BP SA O. Jelenia Góra nr 27 1020 2124 0000 8102 0075 4069.

Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni  przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika, a na trzy dni przed licytacją akta zostaną przekazane do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (75) 764 60 50

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Maciejowa
Miasto: Jelenia Góra
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone