strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Grażyna Drop-Palka w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż zabudowanej nieruchomości – Syndyk Grażyny Drop-Palka
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-16
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż zabudowanej nieruchomości – Syndyk Grażyny Drop-Palka
Cena wywoławcza: 231 000,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

           

 

Syndyk masy upadłości

Grażyny Drop Palka – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

oferuje do sprzedaży w ramach pisemnego przetargu ofertowego:

 

Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w województwie małopolskim, w powiecie chrzanowskim, w miejscowości Chrzanów, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 28/20 i powierzchni 2 750,00 m2 wraz z posadowionymi na niej budynkami i budowlami. Szczegółowy opis w księdze wieczystej: KR1C/00047327/1. Rynkowa cena oszacowania wynosi 231 000,00 zł (dwieście trzydzieści jeden tysięcy złotych 00/100). Oferty należy składać do dnia 9 listopada 2016 r. w kopercie listem poleconym na adres „BIURO SYNDYKA, 40-087 Katowice,
ul. Sokolska 80 z dopiskiem „Oferta przetargowa Chrzanów”, wadium w wysokości 23 100,00 zł wpłacić na konto bankowe: 45 8437 0002 0011 0157 5150 0001.

Otwarcie ofert: w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VIII ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Przy Rondzie 7 pawilon K sala 222 w dniu 16 listopada 2016 o godzinie 10:00.

Szczegółowe warunki przetargu na stronie: www.dawro.pl, www. syndyk75.pl oraz u syndyka. Wywieszone zostaną również w budynku sądowym oraz siedzibie syndyka: Katowice, ul. Sokolska 80, tel.: 506 732 142. Od poniedziałku do piątku można się umówić w celu zapoznania ze szczegółowymi warunkami przetargu, wyceną (operat szacunkowy dla nieruchomości) i stanem faktycznym nieruchomości.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Chrzanów
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone