strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda Kancelaria Komornicza
Zabudowana działka o pow. 0,1779 ha; niezabudowana 2,1162 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-25
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana działka o pow. 0,1779 ha; niezabudowana 2,1162 ha
Cena wywoławcza: 104 412,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1444/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW PO1A/00007288/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

25 października 2016 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach mającego siedzibę przy Alei 1 Maja 5a, 64-500 Szamotuły w sali nr 205, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w miejscowości Zamorze 4, gm. Pniewy. Dane ewidencyjne:

działka nr 137/3 o pow. 0,1779 ha, obręb 0421 Zamorze, ark. mapy 2, zabudowana,

działka nr 137/7 o pow. 2,1162 ha, obręb 0421 Zamorze, ark. mapy 2, niezabudowana.

 

Działka nr 137/3

Działka nr 137/3 pow. 0,1779 ha. Działka płaska, o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta. Zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym o pow. użyt. 95,60 m2 i stodołą o pow. użyt. 149,70 m2. Teren gruntowy, trawiasty, niezagospodarowany. Dodatkowo na działce znajduje się studnia. Ogrodzenie stanowi siatka stalowa oraz metalowy parkan z bramą wjazdową i furtką od frontu. Dojazd drogą asfaltową – bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Uzbrojenie drogi w sieć: wodociągową, energii elektrycznej.

Uzbrojenie działki w przyłącza: energii elektrycznej.

Otoczenie nieruchomości stanowią tereny rolne oraz zabudowa siedliskowa.

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY.

Budynek parterowy z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczony, w zabudowie wolnostojącej, wykonany w technologii tradycyjnej. Pow. użyt. 100,40 m2.

Struktura pomieszczeń: przedsionek, korytarz, kuchnia, 3 pokoje (w tym jeden z kuchnią), skrytka, łazienka + piwnica i strych.

 

Działka nr 137/7

działka nr 137/7 o pow. 2,1162 ha, o kształcie wydłużonym, ukształtowanie terenu płaskie.

Działka rolna, uprawiana.

Dojazd drogą gruntową, nieprzejezdną dla samochodów osobowych – bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Otoczenie stanowią tereny rolne oraz zabudowa siedliskowa.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Szamotułach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1A/00007288/0. Prawo własności nieruchomości należy do (…),

należącej do dłużnika: (…),

położonej: 62-045 Pniewy, Zamorze 4,

dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1A/00007288/0.

 

Suma oszacowania wynosi 139 217,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 104 412,75 .

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 13 921,70 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bakowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto:

 

Bank Spółdzielczy Duszniki Centrala 36 9072 0002 2004 0402 3726 0001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w każdy poniedziałek od godz. 12:00 do godz. 13:00 wolno przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Nabywca nieruchomości jest zobowiązany do zapłaty we właściwym urzędzie skarbowym podatku od czynności prawnych w wysokości 2% od ceny zakupu.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Zamorze
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone