strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic
Działka o pow. 1,3462 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-15
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 1,3462 ha
Cena wywoławcza: 37 354,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1066/15
Opis:

 

OBWIES

ZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:

 

15 listopada 2016  r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1/12 udziału w nieruchomości gruntowej niezabudowanej. Nieruchomość stanowi działkę nr 56 o pow. 1,3462 ha. Kształt działki zbliżony do trójkąta o średnich wymiarach 80 m szerokości oraz 170 m długości, całą długością przylega do ul. Wiejskiej i nazwie Wesoła, szerokością do ul. Chojniak, z których to jest wjazd na nieruchomość. Grunty w przeszłości stanowiły grunty rolne z przeznaczeniem do produkcji rolnej. Obecnie zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Długa Kościelna – grunty te położone są w strefie o przeznaczeniu pod budownictwo mieszkaniowe i usługi. Wzdłuż całej szerokości przebiega napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia, co powoduje że część gruntu położona jest w pasie przebiegania linii energetycznej o szerokości 45 m i długości 160 m co daje pow. 0,72 ha. Grunty te nie mogą być zabudowane budownictwem kubaturowym.

 

Nieruchomość położona jest w miejscowości  Długa Kościelna, gm. Halinów i stanowi własność dłużnika w udziale 1/12, posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim nr SI1M/00095249/4.

 

Suma oszacowania 1/12 udziału w nieruchomości wynosi 49 806,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 37 354,50 zł

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 4 980,60 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Rękojmię można wpłacać na konto komornika:

PKO BP SA 73 1020 4476 0000 8402 0022 0434.

W przypadku sprzedaży nieruchomości o charakterze rolnym  mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego Dz. U. 2003. Nr 64 poz. 592 z póź. zm., oraz ustawy z dnia  14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu własności rolnej skarbu państwa oraz o zmianie niektórych  ustaw Dz. U. z dnia 2016 poz. 585.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (25) 759 28 54

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Długa Kościelna
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone