strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
EGP Polska Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Konewce
Pakiet wierzytelności
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-20
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Pakiet wierzytelności
Cena wywoławcza: 1 547 302,84
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

Syndyk masy upadłości EGP Polska Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Konewce oferuje do zbycia pakiet wierzytelności o łącznej wysokości 1 547 302,84 zł, w skład którego wchodzą wierzytelności:

-          2 BF Sp. z o.o. – kwota nominalna: 248 279,80 zł,

-          A-J-M Sp. z o.o. – kwota nominalna: 115 390,53 zł,

-          ENERGET Danuta Różańska – kwota nominalna: 2 267,96 zł,

-          FM MEBEL Sp. z.o.o. w upadłości układowej – kwota nominalna: 16 339,70 zł,

-          FURNITTIA TRADE Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej – kwota nominalna: 165 029,84 zł,

-          MEDRE Sp. z o.o. – kwota nominalna: 33 030,39 zł,

-          "MM CONCEPT" Sp. z o.o. – 122 639,56 zł,

-          PHU PRYZMAT Beata Szewczak – kwota nominalna: 19 600,00 zł,

-          SILVER PLAN SYLWESTER MALCZEWSKI – kwota nominalna: 56 049,55 zł,

-          SOLFIN Sp. z o.o. – kwota nominalna: 139 809,53 zł,

-          "STOLIK" Sp. z o.o. w upadłości – kwota nominalna: 373 033,06 zł,

-          TRANSWOOD Sp. z o.o. – kwota nominalna: 67 129,24 zł,

-          FURNITTIA TRADE Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej – kwota nominalna: 172 200,00 zł,

-          WOOD HOUSE A/S – kwota nominalna: 16 703,68 zł.

Łączna wartość nominalna pakietu wierzytelności: 1 547 302,84 zł (jeden milion pięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwa tysiące złotych i osiemdziesiąt cztery grosze).

Cena minimalna (wywoławcza) pakietu wierzytelności wynosi 5% wartości nominalnej pakietu to jest 77 365,14 zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych i czternaście groszy).

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

a)    złożenie kompletnej pisemnej ofert w terminie do dnia 20 października 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego lub data wskazana na potwierdzeniu przyjęcia). Oferta winna spełniać warunki określone w regulaminie,

b)    złożenie oświadczenia – zgodnie z załącznikiem do regulaminu.

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA NA ZAKUP WIERZYTELNOŚCI" na adres: Kancelaria Syndyka Michał Raj, ul. Wigury 30A lok. 11, 90-319 Łódź.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 października 2016 roku o godzinie 12:00 w siedzibie syndyka. Szczegóły dotyczące procedury zbycia wierzytelności zostały zamieszczone w regulaminie.

Dodatkowe informacje oraz regulamin można otrzymać w biurze syndyka, na stronie upadlosci-lodz.pl/wierzytelności-egp oraz pod numerem telefonu 533 745 415.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Konewka
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone