strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
HOT LAND Iwona Wrześniewska W UPADŁOSCI LIKWIDACYJNEJ
Działki zabudowane o łącznej pow. 8,23 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-21
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki zabudowane o łącznej pow. 8,23 ha
Cena wywoławcza: 904 000,00
Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej reki
KM:
Opis:

 

 

Syndyk masy upadłości Iwony Wrześniewskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą HOT LAND Iwona Wrześniewska z siedzibą w Jarocinie, ogłasza sprzedaż
z wolnej ręki prawa własności nieruchomości w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego i naprawczego.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 141/3 i 141/4 o łącznej powierzchni 8,23 ha, zabudowanej zespołem budynków o przeznaczeniu agroturystycznym, położonej w miejscowości Wilczkowo numer 22, gmina Wyszogród, powiat płocki, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Płocku prowadzi księgę wieczystą KW nr PL1P/00091194/5 za cenę nie niższą niż 904 000,00 zł netto (słownie: dziewięćset cztery tysiące złotych 00/100 netto).

Oferty należy składać do dnia 21 października 2016 roku, osobiście w Biurze Syndyka lub za pośrednictwem poczty ul. Polna 20 lok. 221, 62-800 Kalisz: OFERTA na nabycie prawa własności nieruchomości.

Oferta winna zawierać wszystkie elementy wskazane w Regulaminie. 

Warunkiem złożenia oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych). Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia
21 października 2016 roku pod rygorem odrzucenia oferty na rachunek bankowy prowadzony przez BZ WBK S.A. I O. Kalisz numer:

 

54 1090 1128 0000 0001 2402 0264

 

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie 10 dni od upływu terminu do składania ofert w Biurze Syndyka przy ul. Polnej 20 lok. 221, 62-800 Kalisz. 

Regulamin Sprzedaży dostępny jest w Biurze Syndyka w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00-15:00, może także zostać przesłany na wskazany adres e-mail.

Nieruchomość można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu
607 794 864 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert.

Organizator zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Wilczkowo
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone