strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
PPH Plastex Composite
Niezabudowana działka o pow. 3 665 m2 – PPH Plastex Composite
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-18
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowana działka o pow. 3 665 m2 – PPH Plastex Composite
Cena wywoławcza: 233 326,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

PRZETARG NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA

 

Syndyk masy upadłości Magdaleny Witowskiej-Seruga prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą PPH PLASTEX COMPOSITE w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Modlińskiej 14 ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej działkę z obrębu 3-13-33 o numerze ewidencyjnym 38, o powierzchni 3 665 m2 położoną w Wawrze przy ul. Wiązanej 6a, objętą księgą wieczystą o numerze WA6M/00048943/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych, będącej przedmiotem wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej upadłego Pani Magdaleny Witowskiej-Seruga oraz Pana Ryszarda-Seruga za cenę nie niższą niż 233 326,00 złotych.

 

Ofertę w dokładnie i starannie zaklejonej kopercie z wyraźnym dopiskiem

PRZETARG NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA WAWER, UL. WIĄZANA 6A

należy składać w Biurze Syndyka Warszawa, ul. Mińska 69 lub przesłać pocztą na adres Biuro Syndyka ul. Mińska 69, 03-828 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia           17 października 2016 r.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18 października 2016 roku o godzinie 11:00 w Biurze Syndyka w Warszawie przy ul. Mińskiej 69. Oferenci zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwota 23 332,60 zł na konto masy upadłości 98 1050 1025 1000 0090 7223 5568, najpóźniej na dwa dni przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe informacje można uzyskać w  Biurze Syndyka tel. (22) 810 49 57 lub 601 339 696. Nieruchomość można obejrzeć po wcześniejszym umówieniu się z przedstawicielem Syndyka.

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wiązana
Miasto: Wawrze
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone