strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Radomiu Jarosław Kiełbasiński Kancelaria Komornicza w Radomiu
Nieruchomość gruntowa o pow. 0,1200 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-23
Godzina: 11:20:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa o pow. 0,1200 ha
Cena wywoławcza: 80 000,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 765/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI UDZIAŁU 1/2 CZĘŚCI

W NIERUCHOMOŚCI nr KW RA1R/00074639/1

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Kielbasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu

 

23 listopada 2016 r. o godz. 11:20

 

w budynku Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Struga 63, sala nr II, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

niewydzielonego udziału 1/2 części we współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Makowiec, gm. Skaryszew, ul. Rzemieślnicza 32, składającej się z działki oznaczonej nr 283/2 o pow. 0,1200 ha, zabudowanej murowanym budynkiem mieszkalnym oraz murowanym budynkiem gospodarczym, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1R/00074639/1, należącej do dłużnika: (…), dla której Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1R/00074639/1.

 

Suma oszacowania wynosi 120 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 80 000,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 12 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. I O. Centrum w Radomiu 77 1020 4317 0000 5002 0087 8488,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Radomiu (ul. Grzybowska 4/6) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nic złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik poucza, że zgodnie z Ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) na nabywcy przedmiotu licytacji ciąży obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, na rachunek właściwego organu podatkowego, w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Makowiec
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone