strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda Kancelaria Komornicza
Lokal mieszkalny o pow. użyt. 32,10 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-25
Godzina: 11:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. użyt. 32,10 m2
Cena wywoławcza: 55 920,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2462/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW PO1A/00031124/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

25 października 2016 r. o godz. 11:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach mającego siedzibę przy ul. Aleja 1 Maja 5a, 64-500 Szamotuły w sali nr 205, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego – nieruchomość lokalowa nr 1, położona w budynku zlokalizowanym w miejscowości Szamotuły, ul. Braci Czeskich 6, o pow. użyt. 32,10 m2.

Dla nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy w Szamotułach Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1A/00031124/0. Wycenie w budynku podlega lokal mieszkalny oznaczony jako: lokal mieszkalny nr 1 – położony na parterze, składający się z 2 pokoi, kuchni (w aneksie), łazienki i przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 5,00 m2, pow. użyt. lokalu wynosi 32,10 m2.

Prawo własności lokalu mieszkalnego należy do (…). Z prawem własności ww. lokalu związany jest udział 77/1000 części w częściach wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1A/00017546/0,

należącego do dłużnika: Marta Kopacz, Jarosław Kopacz,

położonego: Szamotuły, Braci Czeskich 6,

dla którego Sąd Rejonowy w Szamotułach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW  PO1A/00031124/0.

 

Suma oszacowania wynosi 74 560,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 55 920,00 .

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 7 456,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bakowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto:

 

Bank Spółdzielczy Duszniki Centrala 36 9072 0002 2004 0402 3726 0001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w każdy poniedziałek od godz. 12:00 do godz. 13:00 wolno przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Nabywca nieruchomości jest zobowiązany do zapłaty we właściwym urzędzie skarbowym podatku od czynności prawnych w wysokości 2% od ceny zakupu.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Braci Czeskich
Miasto: Szamotuły
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone