strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Wałbrzychu Kinga Rasztar
Działka o pow. 0,1325 ha,
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-26
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,1325 ha,
Cena wywoławcza: 76 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 649/15
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Kinga Rasztar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

26 października 2016 r. o godz. 9:00

 

w: Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 11, sala nr 104 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (…),  położonej: 58-306 Wałbrzych, Wrocławska, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW SW1W/00031762/4.

Przedmiotem licytacji jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Wałbrzychu, przy ulicy Wrocławskiej, działka nr 349 o powierzchni 0,1325 ha, obręb Piaskowa Góra nr 7, tereny przemysłowe. Okres użytkowania do 5.12.2089 r., grunt oddany w użytkowanie wieczyste. Własność gruntu Skarb Państwa. Na działce posadowiony był budynek produkcyjny. Po rozebraniu obiektu, teren nie został całkowicie uporządkowany oraz zniwelowany - teren działki ma dwa poziomy (kaskada), a w gruncie znajdują się ruiny pomieszczenia. Nieruchomość uzbrojona w instalację wodno-kanalizacyjną i telekomunikacyjną; w sąsiedztwie znajduje się instalacja elektryczna i gazowa. Nieruchomość położona jest na terenie byłej Huty Szkła „Wałbrzych”. Działka położona jest na terenie, dla którego nie został opracowany plan zagospodarowania przestrzennego. Dane zawarte w księdze wieczystej KW SW1W/00031762/4, dotyczące powyższej nieruchomości nie odpowiadają stanowi rzeczywistemu, gdyż w księdze wieczystej ujawniona jest działka gruntu w użytkowaniu wieczystym i stanowiące odrębną nieruchomość budynki i urządzenia, w rzeczywistości brak jest budynku.

 

Suma oszacowania wynosi 102 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 76 500,00.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 10 200,00.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Wałbrzychu

 

03 1090 2271 0000 0001 1224 2416,

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu przy ul. Słowackiego 11 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 842 12 10

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wrocławska
Miasto: Wałbrzych
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone