strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Poznań-Grunwald i Jeżyce Marek Jessa
Udział w nieruchomości o pow. 651 m2 zabudowana budynkiem o pow. użytk 142,72 m2, budynkiem warsztatu i gospodarczym
(nieruchomości - budynki mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-10
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Udział w nieruchomości o pow. 651 m2 zabudowana budynkiem o pow. użytk 142,72 m2, budynkiem warsztatu i gospodarczym
Cena wywoławcza: 241 333,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 736/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Marek Jessa Kancelaria Komornika, ul. Engeströma 4 w Poznaniu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

10 listopada 2016 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu przy ul. Kamiennogórskiej 26, sala 1.06, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 2/3 cz. w nieruchomości (działka nr 63/3 o powierzchni 651 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 124,72 m2 oraz przyległym budynkiem warsztatu oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni 172,15 m2) położonej w miejscowości Poznań, przy ul. Chodzieskiej 9 (naroż. z ul. Wolińską),

stanowiącej własność dłużnika (…),

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Poznaniu o numerze PO1P/00050111/0.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 362 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 241 333,33 zł.

Wysokość rękojmi, tj. kwota 36 200,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w kancelarii komornika do godz. 10:00, w Sądzie do godz. 10:45 w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób lub dokonanie wpłaty wadium najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem licytacji na konto komornika:

PKO BP SA I O. Poznań 23 1020 4027 0000 1102 0290 3565.

 

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją po uprzednim ustaleniu terminu z komornikiem, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (61) 853 74 21

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Chodzieska
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone