strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Śremie Ryszard Bartkowiak Kancelaria Komornicza w Śremie
Nieruchomość lokalowa o pow. 113,91 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-04
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość lokalowa o pow. 113,91 m2
Cena wywoławcza: 247 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1406/15
Opis:

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Ryszard Bartkowiak, Kancelaria Komornicza w Śremie ogłasza, że dnia

 

4 listopada 2016 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Śremie mającego siedzibę przy ulicy Franciszkańskiej 4, 63-100 Śrem w sali nr 7, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego położonego: 62-050 Mosina, ul. Krzywoustego 12 A, dla którego Sąd Rejonowy w Śremie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1M/00046382/6.

Nieruchomość lokalowa o PU = 113,91 m2, położona na działce nr ew. 2719/18 o pow. 0,0557 ha, w jednorodzinnym, dwulokalowym budynku mieszkalnym. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej, przy wykorzystaniu nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych, wykończeniowych i instalacyjnych. Z prawem własności nieruchomości lokalowej związany jest udział w nieruchomości wspólnej PO1M/00044747/9, którą stanowi grunt oraz część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszący 1/2 części. Obszar nie jest objęty zapisami aktualnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium (Uchwała nr LVI/386/10 z dn. 25.02.2010 r. RM w Mosinie) ww. nieruchomość jest położona w obszarze opisanym symbolem A3-M2 – teren zabudowy mieszkaniowej.

 

Suma oszacowania wynosi 330 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 247 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 33 000,00 zł na konto komornika:

PKO Bank Polski SA I O w Śremie 36 1020 4160 0000 2602 0044 1220

lub w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Krzywoustego
Miasto: Mosina
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone