strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Poznań-Grunwald i Jeżyce Marek Jessa
Udział w garażu
(nieruchomości - lokale usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-08
Godzina: 10:15:00
Przedmiot sprzedaży: Udział w garażu
Cena wywoławcza: 14 400,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1007/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Marek Jessa Kancelaria Komornika, ul. Engeströma 4 w Poznaniu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

8 listopada 2016 r. o godz. 10:15

 

w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu przy ul. Kamiennogórskiej 26, sala 1.06, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału wynoszącego 223/52561 cz. we współwłasności nieruchomości,

położonej w miejscowości Poznań przy ul. Szczepankowskiego 15 (prawo do wyłącznego korzystania z garażu G36),

stanowiącej własność dłużnika: (…),

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Poznaniu o numerze PO1P/00111916/9.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 19 200,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 14 400,00 zł.

Wysokość rękojmi wynosi: 1 920,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce w kancelarii komornika bądź dokonać wpłaty na konto komornika

PKO BP SA I O. Poznań 23 1020 4027 0000 1102 0290 3565

lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

 

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją po uprzednim ustaleniu terminu z komornikiem, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (61) 853 74 21

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Szczepankowskiego
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone