strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Bydgoszczy Sławomir Jaworski
Lokal mieszkalny o pow. 45,70 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-08
Godzina: 11:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 45,70 m2
Cena wywoławcza: 46 933,33
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1705/14
Opis:

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O II LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Sławomir Jaworski (tel. (52) 322 63 61) ogłasza, że w dniu

 

8 listopada 2016 r. o godz. 11:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy Wydział XII Cywilny, mieszczącego się przy ul. Nowy Rynek 10 w Bydgoszczy w sali nr 208, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego: 86-065 Łochowo, ul. Szosa Bydgoska 41/4, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW BY1B/00198288/3.

 

Opis: lokal położony na I piętrze: 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, wc, wydzielenie na kabinę łazienkową oraz wydzielenie na małe pomieszczenie z piecem centralnego ogrzewania. Powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi 45,70 m2. Lokal wyposażony w etażowe centralne ogrzewanie i instalację wodno-kanalizacyjną. Budynek wykazuje konieczność przeprowadzenia kapitalnego remontu. Z ww. lokalem związany jest udział wynoszący 46/283 części we własności gruntu oraz częściach wspólnych nieruchomości zapisanej w KW nr BY1B/00073359/0 prowadzonej przez X Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.

 

Suma oszacowania wynosi 70 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 46 933,33 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 7 040,00 zł pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika:

 

mBank SA 59 1140 1052 0000 2257 4100 1001

 

(co najmniej na 3 dni przed licytacją z dopiskiem: wadium KM 1704/14) albo gotówką w siedzibie kancelarii w Bydgoszczy przy ul. Bernardyńskiej 13/II P nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00. Osoby wpłacające rękojmię przelewem zobowiązane są do wskazania konta bankowego, na które należy dokonać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty oraz okazania potwierdzenia dokonanej wpłaty przed przystąpieniem do licytacji. Osoby, które nie spełnią powyższych warunków nie zostaną dopuszczone do przetargu.

W dniu 27.10.2016 r. można oglądać nieruchomość od godz. 13:00 do godz. 13:20.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w siedzibie kancelarii przy ul. Bernardyńskiej 13/IIP można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Nowy Rynek
Miasto: Bydgoszcz
Województwo: kujawsko-pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone