strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Jakub Paweł Mikucki
Działka o pow. 0,1073 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-19
Godzina: 12:15:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,1073 ha
Cena wywoławcza: 7 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2708/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Jakub Mikucki (tel. (76) 833 33 07, fax (76) 742 51 13) ogłasza, że dnia

 

19 października 2016 r. o godz. 12:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Głogowie mającego siedzibę przy ul. Kutrzeby 2 w sali nr 210, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…), stanowiącej: działkę gruntową niezabudowaną, nieutwardzoną, porośniętą trawą, nieogrodzoną, nieuzbrojoną, w strefie zainwestowania wiejskiego, z dojazdem drogą gruntową o nr 439/3, o pow. 0,1073 ha, położonej: 56-215 Niechlów, Naratów, dla której Sąd Rejonowy w Głogowie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LE1G/00080626/9.

 

Suma oszacowania wynosi 10 000,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1 000,00w gotówce, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

BS we Wschowie O. w Głogowie 76 8669 0001 2020 0215 6565 0001.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11.04.2003 r. (Dz. U. 2003, Nr 64 poz. 592; dalej: ustawa) nabywcą nieruchomości rolnej może być tylko rolnik indywidualny lub jego małżonek, o ile nabywana nieruchomość lub jej części ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej, oraz podmioty wymienione w art. 2 ust. 3 ustawy, niewyłączone od udziału w przetargu na podstawie przepisów kpc. Powierzchnia nabytej nieruchomości rolnej, wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego nie może przekraczać 300 ha, ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy. Nabywca jest zobowiązany do przedstawienia na licytacji dowodów potwierdzających spełnienia warunków nabycia nieruchomości rolnej, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu:

-          oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy gospodarstwa rolnego, poświadczonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miast);

-          zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej od 5 lat w gminie na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;

-          oświadczenie o powierzchni użytków rolnych, na których przez okres co najmniej ostatnich 5 lat było prowadzone osobiście gospodarstwo rolne;

-          oświadczenie o łącznej powierzchni i położeniu nieruchomości rolnych, których nabywca jest właścicielem lub współwłaścicielem ze wskazaniem udziału w prawie własności, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą, poświadczone przez wójta, burmistrza, prezydenta miast;

-          dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy, o których mowa w § 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17.01.2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109) oraz dokumentów wydanych przez właściwe organy i instytucje państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (76) 833 33 07

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Głogów
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone