strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Staszowie Witold Heciak Kancelaria Komornicza w Staszowie
Lokal mieszkalny o pow. użyt. 45,50 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-04
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. użyt. 45,50 m2
Cena wywoławcza: 32 925,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 805/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Staszowie zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:

 

4 listopada 2016 r. o godz. 14:30

 

w Sądzie Rejonowym w Staszowie, sala nr 130, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

stanowiącego własność dłużnika (…), udziału w 1/2 części lokalu mieszkalnego nr 9, stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Staszowie przy ul. Langiewicza 5, gm. Staszów, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW KI1A/00019990/8.

 

Przedmiotem licytacji jest udział w 1/2 części lokalu mieszkalnego, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w.c.  i przedpokoju o pow. użyt. 45,50 m2 wraz z przynależną do lokalu piwnicą.

 

Udział w 1/2 części lokalu został oszacowany w trybie art. 948 kpc na kwotę 43 900,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 32 925,00 zł.

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć w myśl art. 962 kpc rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości, czyli kwotę 4 390,00 zł, najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

PKO BP SA O. Tarnobrzeg 21 1020 4913 0000 9602 0011 9289.

 

Nieruchomość powyższą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 15:00, natomiast operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez biegłego można przeglądać w kancelarii Komornika w Staszowie przy ul. Wschodniej 13/315.

Zastrzega się prawo unieważnienia licytacji bez podania przyczyny.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (15) 864 23 50

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Langiewicza
Miasto: Staszów
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone