strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Powiat Lubliniecki
Nieruchomość o pow. 8,5589 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-12-14
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość o pow. 8,5589 ha
Cena wywoławcza: 2 800 000,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

WYCIĄG

z ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Ciasnej przy ulicy Lublinieckiej 27,

stanowiącej własność Powiatu Lublinieckiego

 

 

Zarząd Powiatu w Lublińcu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ciasnej przy ulicy Lublinieckiej 27, oznaczonej na mapie 7 Molna obręb Ciasna jako działka nr 101/6, o powierzchni 8,5589 ha (rodzaj użytków: dr 0,1660 ha, LsIV 7,4143 ha, B-LsIV 0,9786 ha) zapisanej w księdze wieczystej CZ1L/00034064/4 Sądu Rejonowego w Lublińcu jako własność Powiatu Lublinieckiego, zabudowanej budynkiem pałacowym i budynkiem gospodarczym. Działka posiada nieregularny kształt, zbliżony do trapezu. Działka jest objęta Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto 2 800 000,00 zł.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 14 grudnia 2016 roku o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7, I piętro, sala posiedzeń nr 28.

 

Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej nieruchomości wynosi 560 000,00 zł.

 

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia w terminie do dnia 8 grudnia 2016 r. wadium na konto Starostwa Powiatowego w Lublińcu nr 88 1020 1664 0000 3702 0190 9332 – z zaznaczeniem numeru działki. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. konto.

 

Pełna wersja ogłoszenia o przetargu opublikowana jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lublińcu: www.lubliniec.starostwo.gov.pl, www.lubliniec.starostwo.bip.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublińcu.

 

Szczegółowych informacji związanych ze sprzedażą wyżej opisanej nieruchomości udziela Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Lublińcu ul. Paderewskiego 7 pok. 26 lub pod nr telefonu (34) 35 10 509, (34) 35 10 510.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Lubliniecka
Miasto: Ciasna
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone