strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Ligas Praktyka Stomatologiczna w upadłości likwidacyjnej
Nieruchomość gruntowa o pow. 0,577 ha
(nieruchomości - grunty orne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-25
Godzina: 15:10:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa o pow. 0,577 ha
Cena wywoławcza: 551 300,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

SYNDYK SPRZEDA DOM JEDNORODZINNY W NYSIE

(Nysa, ul. Kozarzewskiego)

 

 

Syndyk masy upadłości Marty Ligas prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Praktyka Stomatologiczna w Nysie

sprzeda z wolnej ręki w formie pisemnego konkursu ofert:

- nieruchomość gruntową (działka nr 66/1 k.m.48) o powierzchni 0,577 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, murowanym, dwukondygnacyjnym,
o powierzchni użytkowej 195,57 m2, położoną w Nysie przy ul. Kozarzewskiego 20, objętej księgą wieczystą Kw Nr OP1N/00048346/9  

 

za cenę nie niższą od wartości oszacowania, tj. kwoty 551 300,00 zł brutto

(pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta złotych).

 

Zainteresowani oferenci zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek masy upadłości nr:

 

                             90 1500 1575 1215 7007 2511 0000 

 

oraz do złożenia oferty zakupu w zaklejonej kopercie opatrzonej dopiskiem: "OFERTA - VIII GUp 24/16", w terminie do dnia 25 października 2016 r., godz. 15:00 na adres kancelarii syndyka (decyduje data wpływu oferty do kancelarii).

 

Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w kancelarii syndyka w dniu 25 października 2016 roku o godzinie 15:10.

 

Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Kancelarii Syndyka (48-300 Nysa, ul. Sucharskiego 8/2),

tel. (77) 433 08 68 lub 886 921 701,

mail: syndyk@syndyk-online.com

oraz na stronie internetowej www.syndyk-online.com

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie, bez podania przyczyny.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kozarzewskiego
Miasto: Nysa
Województwo: opolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone