strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl. Małgorzata Powalska-Graba
Lokal mieszkalny o pow. 46,20 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-09
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 46,20 m2
Cena wywoławcza: 44 666,66
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 84/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc oraz 983 kpc, że w dniu

 

9 listopada 2016 r. o godz. 10:00

 

w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 301 odbędzie się:

 

DRUGA  LICYTACJA

 

Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w miejscowości Mirsk przy ul. Głowackiego 12/10 na III kondygnacji, tj. na II piętrze pięciokondygnacyjnego bloku mieszkalnego wielorodzinnego, wolnostojącego, wzniesionego w latach 80 XX wieku, w technologii żelbetowej i prefabrykowanych elementów betonowych. Układ funkcjonalny mieszkania obejmuje trzy pokoje (w tym jeden pokój posiada balkon), kuchnię, łazienkę z wc i przedpokój o łącznej powierzchni użytkowej 46,20 m2. Mieszkanie narożne, o układzie dwustronnym, rozkładowe. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania zasilaną z zewnętrznej sieci grzewczej.

Udział w wysokości 5/6 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu stanowił własność: jednego dłużnika.

Udział w wysokości 1/6 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu stanowił własność: drugiego dłużnika.

Spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Mirsk przy ul. Głowackiego 12/10 wpisane jest do rejestru lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Gryf” przy ul. Kolejowej 64 gm. Gryfów Śląski, dla którego nie jest prowadzona księga wieczysta.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 67 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 44 666,66 zł.

Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 6 700,00 zł  w gotówce w Kancelarii do godz. 11.30 lub na konto komornika:

 

PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054,

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika). Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Nieruchomość tę można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 647 77 99

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Głowackiego
Miasto: Mirsk
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone