strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Staszowie Witold Heciak Kancelaria Komornicza w Staszowie
Działka nr ewid. 6024 o powierzchni 0,0928 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-17
Godzina: 14:20:00
Przedmiot sprzedaży: Działka nr ewid. 6024 o powierzchni 0,0928 ha
Cena wywoławcza: 281 553,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1301/05
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Staszowie zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:

 

17 listopada 2016 r. o godz. 14:20

 

w Sądzie Rejonowym w Staszowie, sala nr 133, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

Nieruchomości opisanej jako działka nr ewid. 6024 o powierzchni 0,0928 ha, położonej w miejscowości Staszów, gmina Staszów, stanowiącej w 4/9 częściach własność dłużnika (…), w 4/9 częściach własność dłużnika (…), w 1/9 części własność dłużnika (…), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KI1A/00039991/1.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość opisana jako działka nr ewid. 6024 o powierzchni 0,0928 ha, zabudowana budynkiem mieszkaniowo-warsztatowym oraz dwoma budynkami gospodarczymi.

 

Nieruchomość powyższa została oszacowana w trybie art. 948 kpc na kwotę: 422 330,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 281 553,33 zł.

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć w myśl art. 962 kpc rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości, czyli kwotę 42 233,00 zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA O. Tarnobrzeg 21 1020 4913 0000 9602 0011 9289.

Nieruchomość powyższą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 15:00, natomiast operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez biegłego można przeglądać w kancelarii Komornika w Staszowie przy ul. Wschodniej 13/315.

Zastrzega się prawo unieważnienia licytacji bez podania przyczyny.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (15) 864 23 50

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Staszów
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone