strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Paweł Mazur
Lokal mieszkalny o pow. 57,19 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-24
Godzina: 13:50:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 57,19 m2
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 602/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Paweł Mazur Kancelaria Komornicza w Krakowie, zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

24 października 2016 r. o godz. 13:50

 

w sali D-123 I Wydziału Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy przy ul. Przy Rondzie 7, w Krakowie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

odrębnej własności lokalu mieszkalnego o nr 7, położonego w Krakowie na os. Złota Podkowa 4. Lokal o pow. 57,19 m2 (kondygnacja 3), składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, WC oraz przedpokoju. Do lokalu należą przynależności w postaci balkonu oraz tarasu. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KR1P/00424008/9.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 391 500,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 293 625,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, tj. 39 150,00 zł, najpóźniej do dnia poprzedzającego licytacją na rachunek bankowy komornika

45 1320 1537 1836 7241 2000 0001 Bank Pocztowy SA,

w gotówce lub postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość można oglądać w dniu 5.10.2016 r. o godz. 12:00. Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego znajduje do wglądu w Kancelarii Komornika w godz. od 9:00-16:00. W ciągu dwóch tygodni poprzedzających termin licytacji wolno będzie przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy Wydział I Cywilny, natomiast operat szacunkowy będzie dostępny do wglądu w Kancelarii Komornika do dnia poprzedzającego licytację.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. 2010 nr 101, poz. 649), od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: os. Złota Podkowa
Miasto: Kraków
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone