strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Strzelcach Krajeńskich Przemysław Gągało
Działka zabudowana o łącznej pow. 1 3267 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-14
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka zabudowana o łącznej pow. 1 3267 ha
Cena wywoławcza: 1 418 000,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 901/14
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr GW1K/00012075/1

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich Przemysław Gągało, na podstawie art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

14 listopada 2016 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich, mającego siedzibę przy Strzelce Krajeńskie, ul. Rynek 2-3 w sali nr 13, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziału 7/8 w nieruchomości położonej: 66-530 Drezdenko, Kosin, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Kraj. IV Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr GW1K/00012075/1, należącej do (…).

 

Przedmiotem sprzedaży jest działka nr 85 o pow. 1 3267 ha, całość Bi, położona w Kosinie, której zabudowę stanowią: budynek hotelowy z kotłownią i rozdzielnią elektroenergetyczną , budynek restauracyjno-hotelowy z salą bankietową, budynek biurowo-hotelowo-magazynowy, budynek stajni z częścią mieszkalno-socjalno-składową, budynek stajni, budynek warsztatowy, budynek hydroforni, budynek mieszkalny. Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 2 155,03 m2.

 

Przedmiotowa nieruchomość położona jest środkowej części wsi Kosin, w obszarze chronionego krajobrazu, w  terenie mocno rozproszonej zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej, rzeki Noteć, terenów rolnych i leśnych. Działka ma korzystny kształt, konfigurację powierzchni płaską. Nieruchomość od kilku lat nie jest użytkowana. Niegdyś stanowiła ośrodek agroturystyczny z atrakcjami konnymi, bazę noclegową z zapleczem restauracyjnym.

 

Suma oszacowania wynosi: 2 127 000,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 1 418 000,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 212 700,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika).

 

Rękojmię można uiścić na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Gorzowie

54 1020 1967 0000 8202 0052 4454

lub w kasie kancelarii.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kosin
Województwo: lubuskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone