strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Art Dom M.M. Zielińscy Sp. jawna w upadłości likwidacyjnej
Nieruchomości i ruchomości - Syndyk Art Dom M.M Zielińscy
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-24
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości i ruchomości - Syndyk Art Dom M.M Zielińscy
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Syndyk masy upadłości Art-Dom M.M. Zielińscy Spółka Jawna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, ul. Kasprzaka 3 sprzeda w drodze nieograniczonego przetargu ofertowego

w dniu

 

24 października 2016 r.

 

I. o godzinie 10:00 nieruchomości:

a)    Prawo własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, zlokalizowanej w Łodzi, przy ul. Kasprzaka 5/7 (Tracz I).

Numer działki: 46/16 o powierzchni: 758 m2.

Numer działki: 46/17 o powierzchni:1 035 m2.

Numer działki: 46/39 o powierzchni:1 768 m2.

Łączna powierzchna: 3 561 m2.

Księga Wieczysta KW nr LD1M/00134409/9.

Cena wywoławcza nieruchomości: 2 275 500,00 zł brutto (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych) jako cena wywoławcza w przetargu. Właścicielem gruntu jest: ART-DOM M.M. Zielińscy Spółka Jawna w upadłości likwidacyjnej.

 

b)    Prawo własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, zlokalizowanej w Łodzi, przy ul. Kasprzaka 5/7 (Tracz II).

Numer działki: 46/41o powierzchni: 1 768 m2.

Numer działki: 46/33 o powierzchni: 208 m2.

Łączna powierzchna: 1 976 m2.

Księga Wieczysta KW nr LD1M/00148983/7.

Cena wywoławcza nieruchomości: 959 400,00 zł brutto (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych) jako cena wywoławcza w przetargu. Właścicielem gruntu jest: ART-DOM M.M. Zielińscy Spółka Jawna w upadłości likwidacyjnej.

 

c)    Prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności naniesień, zlokalizowanych w Łodzi, przy ul. Kasprzaka 7/9 (budynek „C”). Grunt zabudowany budynkiem biurowo-magazynowym o powierzchni użytkowej 3 858 m2.

Numer działki: 32/39 o powierzchni: 4 068 m2.

Księga Wieczysta KW nr LD1M/00274101/3.

Cena wywoławcza nieruchomości: 4 250 000,00 zł brutto (słownie: cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) jako cena wywoławcza w przetargu.

Właścicielem gruntu jest: Gmina Miejska Łódź, a użytkownikiem wieczystym i właścicielem naniesień jest: ART-DOM M.M. Zielińscy Spółka Jawna w upadłości likwidacyjnej.

 

d)    Prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności naniesień, zlokalizowanych w Łodzi, przy ul. Kasprzaka 7/9 (budynek garażowy). Grunt zabudowany budynkiem garażowym o powierzchni zabudowy 253 m2.

Numer działki: 32/40, 39 o powierzchni: 2 643 m2.

Księga Wieczysta KW nr LD1M/00274100/6.

Cena wywoławcza nieruchomości: 1 165 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) jako cena wywoławcza w przetargu.

Właścicielem gruntu jest: Gmina Miejska Łódź, a użytkownikiem wieczystym i właścicielem naniesień jest: ART-DOM M.M. Zielińscy Spółka Jawna w upadłości likwidacyjnej.

 

e)    Prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności naniesień, zlokalizowanych w Łodzi, przy ul. Kasprzaka 7/9 (budynek „D”). Grunt zabudowany w części budynkiem usługowo-magazynowym o powierzchni 2 147,30 m2.

Numer działki: 32/38 o powierzchni: 3 986 m2.

Księga Wieczysta LD1M/00274099/5.

Cena wywoławcza nieruchomości: 2 977 000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) jako cena wywoławcza w przetargu. Właścicielem gruntu jest: Gmina Miejska Łódź, a użytkownikiem wieczystym i właścicielem naniesień jest: ART-DOM M.M. Zielińscy Spółka Jawna w upadłości likwidacyjnej.

 

f)     Prawo użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości niezabudowanej, zlokalizowanej w Łodzi, przy ul. Kasprzaka 7/9 (zaplecze budynku „C” i „D”).

Numer działki: 32/43; nr działki podzielonej: 32/41 o powierzchni: 4 001 m2.

Księga Wieczysta KW nr LD1M/00066684/2.

Cena wywoławcza nieruchomości: 1 134.000,00 zł brutto /słownie: jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące złotych/ jako cena wywoławcza w przetargu.

Właścicielem gruntu jest: Gmina Miejska Łódź, a użytkownikiem wieczystym i właścicielem naniesień jest: ART-DOM M.M. Zielińscy Spółka Jawna w upadłości likwidacyjnej.

 

g)    Prawo własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, zlokalizowanej w Łodzi, przy ul. ul. Naftowej 7-15.

Numer działki: 19/11 o powierzchni: 274 m2.

Księga Wieczysta LD1M/00114450/5.

Cena wywoławcza nieruchomości: 125 000,00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) jako cena wywoławcza w przetargu.

Właścicielem gruntu jest: ART-DOM M.M. Zielińscy Spółka Jawna w upadłości likwidacyjnej.

 

h)   Prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności naniesień, zlokalizowanych w Łodzi, przy ul. Kasprzaka 7/9 (budynek meblowy). Grunt zabudowany budynkiem handlowo-usługowym o powierzchni użytkowej 4 984 m2.

Numer działki: 32/33 o powierzchni: 6 973 m2.

Księga Wieczysta LD1M/00154890/3.

Cena wywoławcza nieruchomości: 7 280 000,00 zł brutto (słownie: siedem milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) jako cena wywoławcza w przetargu. Właścicielem gruntu jest: Gmina Miejska Łódź, a użytkownikiem wieczystym i właścicielem naniesień jest: ART-DOM M.M. Zielińscy Spółka Jawna w upadłości likwidacyjnej.

 

i)     Prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności naniesień, zlokalizowanych w Łodzi, przy ul. Artyleryjskiej 3/5.

Numer działki: 33/1; podzielonej na działki nr: 33/2 i 33/3 o powierzchni: 13 133 m2.

Księga Wieczysta LD1M/00085821/4.

Cena wywoławcza nieruchomości: 9 315 000,00 zł brutto (słownie: dziewięć milionów trzysta piętnaście tysięcy złotych) jako cena wywoławcza w przetargu.

Właścicielem gruntu jest: Gmina Miejska Łódź, a użytkownikiem wieczystym i właścicielem naniesień jest: ART-DOM M.M. Zielińscy Spółka Jawna w upadłości likwidacyjnej.

 

j)     Prawo własności gruntu oraz prawo własności naniesień, zlokalizowanych w Gostyninie, przy ul. Biernackiego 2. Na terenie nieruchomości znajduje się murowany budynek mieszkalny o pow. użytkowej 195,49 m2 w stanie surowym zamkniętym, częściowo wykończonym, uzbrojenie: woda, elektryczność, kanalizacja.

Numer działki: 940/6 o powierzchni: 630 m2.

Księga Wieczysta PL1G/00029334/5.

Cena wywoławcza nieruchomości: 369 000,00 zł brutto (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) jako cena wywoławcza w przetargu.

Właścicielem jest: ART-DOM M.M. Zielińscy Spółka Jawna w upadłości likwidacyjnej.

 

k)    Prawo własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, zlokalizowanej w Bełchatowie. Działka gruntu, niezabudowana, położona na terenach usługowych, bez dostępu do drogi publicznej i mediów.

Numer działki: 153 o powierzchni: 7 332 m2.

Księga Wieczysta PT1B/00059406/6.

Cena wywoławcza nieruchomości: 1 427 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych) jako cena wywoławcza w przetargu.

Właścicielem gruntu jest: ART-DOM M.M. Zielińscy Spółka Jawna w upadłości likwidacyjnej.

 

II. o godzinie 10:30 udział wynoszący 0,2483 w nieruchomości położonej w Pabianicach, ul. Lutomierska 50

w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz w prawie własności naniesień, nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Lutomierskiej 50 działki wg ewidencji gruntów nr 27/18, dla której w Sądzie Rejonowym w Pabianicach jest prowadzona Księga Wieczysta KW LD1P/00031132/7.

Cena wywoławcza nieruchomości 2 100 000,00 zł brutto (dwa miliony sto tysięcy złotych) jako cena wywoławcza w przetargu.

Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa, użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem naniesień jest ART-DOM M.M. Zielińscy Spółka Jawna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi udział w prawie 0,2483 i „Z-Media” Spółka z o.o. udział w prawie 0,7517.

 

III. o godzinie 11:00 zorganizowanej części przedsiębiorstwa Hotelu Borowiecki w Łodzi ul. Kasprzaka 7/9

 • wydzielonego do tego celu zespołu nieruchomości wraz infrastrukturą towarzyszącą,
 • wydzielonego zespołu ruchomych środków trwałych i wyposażenia,
 • wartości niematerialnych i prawnych (prawo do znaku towarowego „HOTEL BOROWIECKI”).

Cena wywoławcza zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie mniejsza niż 16 000 000,00 zł (słownie: szesnaście milionów złotych) jako cena wywoławcza w przetargu.

 

IV. o godzinie 11:30 zorganizowanej części przedsiębiorstwa sklepu AGD w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Krakowskie Przedmieście 12/14

 • wydzielonego do tego celu zespołu nieruchomości wraz infrastrukturą towarzyszącą,
 • wydzielonego zespołu ruchomych środków trwałych i wyposażenia,
 • wydzielonego zespołu ruchomości – towaru.

Cena wywoławcza zorganizowanej części przedsiębiorstwa - sklepu AGD w Piotrkowie mniejsza niż 2 855 000,00 zł (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) jako cena wywoławcza w przetargu.

 

Na poniżej podanych warunkach:

 

 1. Pisemne oferty w języku polskim winny być składane w zaklejonej kopercie w terminie do 21 października 2016 roku, do godziny 15:00 na adres: Biuro syndyka ART-DOM M.M. Zielińscy Sp. J. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, ul. Kasprzaka 3, 91-078 Łódź, z czytelnym podpisem na kopercie „Oferta zakupu nieruchomości lub udziału lub ZCz”, (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).
 1. Przystępujący do przetargu ofertowego powinien, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto upadłego w Banku Pocztowym nr konta: 88 1320 1449 2672 8991 2000 0001.
 1. Uczestnikami przetargu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Podmioty zagraniczne winny legitymować się zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Pisemne oferty powinny zawierać:

a)   firmę i siedzibę (przy osobach fizycznych imię nazwisko oraz adres zamieszkania oferenta);

b)   proponowaną cenę, sposób i termin jej uiszczenia;

c)   dowód wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto upadłego w Banku Pocztowym;

d)   oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i przyjęciu go bez zastrzeżeń;

e)   oryginalny, czytelny podpis składającego ofertę;

f)    oferent winien udokumentować, że dysponuje środkami finansowymi umożliwiającymi zakup;

g)   w przypadku oferentów nie będących osobami fizycznymi aktualny wypis z właściwego rejestru dokumentujący prawo do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu, przez osobę, która podpisała ofertę, a jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, to również pełnomocnictwo podpisane zgodnie z zasadą reprezentacji.

 1. Oferty, które nie spełniają warunków przetargu określonych w regulaminie lub które wpłynęły po dniu wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu nie będą rozpatrywane.
 1. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu oraz do złożenia oświadczeń wymaganych regulaminem powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem notarialnie poświadczonym. Pełnomocnictwa udzielone adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.
 1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników podlega zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu przetargu na koszt oferentów na podany przez nich rachunek bankowy. Wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, którego oferta została wybrana od zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez syndyka.
 1. Przetarg prowadzi syndyk masy upadłości pod nadzorem Sędziego-komisarza. Syndyk dokonuje otwarcia ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich bądź ustala, że przetarg został zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert. Wybór oferty jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego-komisarza. Postanowienie zatwierdzające wybór oferty Sędzia-komisarz wydaje na posiedzeniu, na którym rozpoznano oferty. Sędzia-komisarz może odroczyć wydanie o tydzień. W takim przypadku postanowienie o wyborze ofert podlega obwieszczeniu.
 1. Złożenie jednej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
 1. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w dniu 24 października 2016 roku, sala nr 309 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sądzie Gospodarczym, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ulica Pomorska 37. Rozpatrywane będą tylko te oferty, które wpłynęły na wskazany adres najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert.
 1. Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.
 1. Przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 1. Syndyk zawiera umowę sprzedaży w terminie określonym przez Sędziego-komisarza, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferty,
 1. Uczestnik przetargu jest związany ofertą do upływu wyznaczonego przez syndyka terminu zawarcia umowy.
 1. Z dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego na nabywcę przechodzą: pożytki jakie przynosi przedmiot zbycia, podatki i inne daniny publiczne przypadające z nieruchomości.
 1. Protokolarne przekazanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w ciągu 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży.
 1. Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę.

 

Nieruchomości można oglądać w terminie do 21 października 2016 r. w godz. 9:00-15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem.

Szczegółowe warunki przetargów określają Regulaminy, informacje dotyczące sprzedawanych nieruchomości, ruchomości, cen, warunków sprzedaży, które można uzyskać w Biurze syndyka w Łodzi, przy ul. Kasprzaka 3 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00, tel. tel. (42) 638 77 67, 882 781 758, 601 318 173, mail: sekretariat@artdom.com.pl.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Łódź, Pabianice, Piotrków Trybunalski
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone