strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.
Sprzedaż nieruchomości - Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-25
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż nieruchomości - Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.
Cena wywoławcza: 21 000,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce

 

ogłasza

przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż:

 

 

  1. Nieruchomości gruntowej zabudowanej: budynkiem magazynowym ul. Mała Kosieczyn, 66-210 Zbąszynek (woj. lubuskie)

- działka nr 651/23, o pow. 0,0528 ha, zapisana w KW ZG1S/00030223/7 nr obręb geodezyjny Kosieczyn.

 

Cena wywoławcza netto wynosi 21 000,00 zł,

minimalne postąpienie 100 zł.

 

  1. Nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonej w Pasterzowicach (woj. lubuskie)

- działka nr 5/17, pow. 1,7843 ha, zapisana w KW nr ZG1G/00029455/1 obręb geodezyjny Pasterzowice.

        

Cena wywoławcza netto wynosi 75 000,00 zł,

minimalne postąpienie 1 000 zł.

 

Sprzedaż nieruchomości rolnej dokonana będzie z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz.U. z 2012, poz. 803), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2016, poz. 585).

 

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.

 

Sprzedaż nieruchomości wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, jeżeli wartość rynkowa nieruchomości przekracza równowartość w złotych kwoty 50 000 euro, obliczonej na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski według stanu z dnia wystąpienia o zgodę. Czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody jest nieważna (art. 5a ustawy z dn. 8.08.1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, Dz. U. z 1996 r., Nr 106, poz. 493).

 

Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „oferta” w terminie do 25.10.2016 r. do godziny 14:00 w sekretariacie Poznańskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu przetargu na konto: Bank BGŻ BNP Paribas SA 59 2030 0045 1110 0000 0028 9170,

 

najpóźniej do dnia 25.10.2016 r. Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. Ponadto, w przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej, opisanej w pkt 2 powyżej, mogą uczestniczyć wyłącznie podmioty uprawnione do nabycia nieruchomości rolnej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz.U. z 2012, poz. 803), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016, poz. 585).

 

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w siedzibie Poznańskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o. do dnia 28.10.2016 r. Uczestnicy przetargu zostaną pisemnie poinformowani o wyniku przetargu w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty i zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty, a także zmiany lub odwołania ogłoszenia lub warunków przetargu.

 

Informacje o nieruchomościach można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 872 79 68.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kosieczyn, Pasterzowice
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone