strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Włodzimierz Hersztański
Lokal mieszkalny o pow. 35,50 m2.
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-04
Godzina: 08:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 35,50 m2.
Cena wywoławcza: 94 359,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 14/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Włodzimierz Hersztański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

4 listopada 2016 r. o godz. 8:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach mającego siedzibę przy ul. Warszawskiej 44, w sali nr XVIII, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego:

25-547 Kielce, ul. Orkana 3/66, znajdującego się w zasobach Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach (adres spółdzielni: Kielce, ul. Warszawska 155), dla którego nie ma urzędowej księgi wieczystej.  

Lokal o pow. użyt. 35,50 m2 składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z w.c. oraz przedpokoju. Usytuowany jest na X piętrze. Właściciel lokalu korzysta z piwnicy oznaczonej nr 66.


Suma oszacowania wynosi 125 812,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 94 359,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 12 581,20 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Kielcach al. 1000-lecia PP

 

87 1240 4416 1111 0010 4604 3453,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Orkana
Miasto: Kielce
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone